บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด

บริการคลีนนิ่งบ่อเก็บน้ำ

DESCRIPTION

บริการคลีนนิ่งบ่อเก็บน้ำ ที่อับอากาศ
หน้างาน: บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด

SERVICES

ดำเนินการล้างทำความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใบอนุญาตการทำงานในที่อับอากาศ ให้บริการโดยรถ ROLL OFF (TANK) เดี่ยว พร้อม Pump

WORK PROCEDURE

  • วิศวกรหัวหน้างานวางแผนการทำงาน
  • ดูดน้ำออกจากบ่อก่อนเข้าทำความสะอาด
  • ตรวจวัดและเติมอากาศให้เหมาะสำหรับเข้าปฏิบัติงาน
  • เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม ส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
  • เข้าทำความสะอาดในพื้นที่
  • ทำความสะอาดพื้นที่หน้างานลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนจบงาน

 

รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์

Tags: คลีนนิ่งบ่อเก็บน้ำ / ทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ