รับกำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด

รับกำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด

Client
บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด
Category

DESCRIPTION

รับกำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน โดยใช้รถ ROLL OFF TANK พ่วง กำจัดด้วยวิธีนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม (042)

SERVICES

กำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน

LAUNCH

จังหวัดชลบุรี