งานกำจัดขี้เถ้าบอยเลอร์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งานกำจัดขี้เถ้าบอยเลอร์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Client
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี)
Category

DESCRIPTION

บริการกำจัดขี้เถ้าบอยเลอร์ โดยการวางภาชนะ Roll Off Box เพื่อบรรจุกากของเสีย โดยบริษัทลูกค้าใช้รถตัก ตักขี้เถ้าใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้

SERVICES

บริการกำจัดขี้เถ้าบอยเลอร์

LAUNCH

จังหวัดราชบุรี