บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

Client
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
Category

DESCRIPTION

บริการดูดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดจำนวน 191 ตัน โดยใช้รถ Tank แบบมี Vacuum Pump ในการดูดของเสียไปกำจัด

SERVICES

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด

LAUNCH

จังหวัดสมุทรปราการ