บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) งานโรยตัวจากที่สูง เพื่อทำความสะอาดถังแป้งลึก 18 เมตร

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) งานโรยตัวจากที่สูง เพื่อทำความสะอาดถังแป้งลึก 18 เมตร

Client
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Category

DESCRIPTION

ทำการCleaning ถังเก็บแป้งและข้าวเป็นงานที่ใช้การโรยตัวเนื่องจากถังสูง โดยใช้เวลาทำงาน 10 วัน ขนาดถังเก็บข้าวและเก็บแป้ง ขนาด 4.0x4.0x18.0 เมตร จำนวน 15 ถัง

SERVICES

 • ทำการเช็ดและปัดกวางถังไม่มีการขัดล้าง
 • กวาดและกระเทาะแป้งที่หนาตันด้านล่างของถังออก โดยด้านล่างจะมีช่องให้สามารถนำออกได้ใช้ผ้าใบรอง

WORK PROCEDURE

 • เข้าฟังอบรมการทำงานจากเจ้าหน้าที่ จป. ของหน้างาน
 • ทำการ Set อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน ทั้ง Gas-detector, Air-Blower, ชุดกันตก, รอกไฟฟ้า, เชือกช่วยชีวิต
 • พนักงาน ที่ต้องปฏิบัติงานต้องใส่ ชุดกันสารเคมีและถุงมือยางเพื่อความปลอดภัย
 • โดยปกติจะทำงาน 1 วัน 2 ถัง และไล่ทำไปเรื่อยๆตามรอบที่ลูกค้าแจ้งให้เข้างาน
 • ขณะปฏิบัติงานจะต้องเปลี่ยนและจับเวลาพนักงานที่ลงไปปฏิบัติงานด้านล่างตลอดเวลา
 • ในขณะที่ทำงานแต่ละครั้งจะต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนจะผ่านการอบรม
  การปฏิบัติงานในที่สูงครบทุกคน
 • หลักจากการทำงานเรียบร้อยแล้ว ส่งงานให้กับลูกค้า