บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท วังเคมี จำกัด

บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท วังเคมี จำกัด

Client
บริษัท วังเคมี จำกัด
Category

DESCRIPTION

กำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ นำไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบอย่างปลอดภัย เฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ

LAUNCH

จังหวัดสมุทรปราการ