รับกำจัดน้ำเกลือเสื่อมสภาพ บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด

รับกำจัดน้ำเกลือเสื่อมสภาพ บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด

Client
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
Category

DESCRIPTION

บริการกำจัดน้ำเกลือเสื่อมสภาพ นำไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบเฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

กำจัดน้ำเกลือเสื่อมสภาพ

LAUNCH

กรุงเทพมหานคร