บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว บริษัท อดินพ จำกัด

บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว บริษัท อดินพ จำกัด

Client
บริษัท อดินพ จำกัด
Category

DESCRIPTION

รับกำจัดสารเคมีใช้แล้ว ที่บรรจุไว้ในถัง แกลลอน ไปกำจัดโดยกระบวนการปรับเสถียร โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ช่วยชนย้ายกากของเสียชึ้นรถ Roll Off นำไปกำจัด

SERVICES

บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว

LAUNCH

กรุงเทพมหานคร