บริการกำจัด FLY ASH บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด

บริการกำจัด FLY ASH บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด

Client
บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด
Category

DESCRIPTION

บริการกำจัด FLY ASH ด้วยกระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) ที่โรงปุ๋ยกรีนพลัส

SERVICES

บริการกำจัด FLY ASH

LAUNCH

กรุงเทพมหานคร