รับกำจัดกากตะกอนฯ บริษัท เนชั่นแนลสตาร์ชแอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด

รับกำจัดกากตะกอนฯ บริษัท เนชั่นแนลสตาร์ชแอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด

Client
บริษัท เนชั่นแนลสตาร์ชแอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
Category

DESCRIPTION

รับกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้รถ ROLL OFF BOX พ่วง กำจัดด้วยวิธีนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083)

SERVICES

กำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

LAUNCH

จังหวัดสมุทรปราการ