เอส พี เอฟ ไดอาน่า – กำจัดของเสียจากการผลิต

เอส พี เอฟ ไดอาน่า – กำจัดของเสียจากการผลิต

Client
เอส พี เอฟ ไดอาน่า
Category

DESCRIPTION

บริการกำจัดของเสียจากการผลิตอาหารสัตว์เสื่อมสภาพ

SERVICES

กำจัดด้วยวิธีการร่วมหมักทำปุ๋ยโดยมีลูกค้าเข้า Visit ดูการกำจัดอย่างใกล้ชิด

WORK PROCEDURE

  • เข้า Visit การกำจัด / บำบัดของเสีย จากการผลิตอาหารสัตว์เสื่อมสะภาพ
  • ของเสียถูกนำไปเติมในกองวัตถุดิบ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย
  • นำของเสียไปบำบัดด้วยกระบวนการหมักทำปุ๋ย
  •