บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Client
บริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Category

DESCRIPTION

กำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดโดยนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมในการหมัก ทำปุ๋ย (083) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

SERVICES

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

LAUNCH

จังหวัดชลบุรี