บริการกำจัดใยแก้วเคลือบและวัสดุปนเปื้อน บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริการกำจัดใยแก้วเคลือบและวัสดุปนเปื้อน บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

Client
บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
Category

DESCRIPTION

บริการกำจัดใยแก้วเคลือบและวัสดุปนเปื้อน ด้วยกระบวนการนไปฝังกลบเฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

บริการกำจัดใยแก้วเคลือบและวัสดุปนเปื้อน

LAUNCH

จังหวัดสมุทรสาคร