รับกำจัดกากข้าวโพดไม่ได้คุณภาพ บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด

รับกำจัดกากข้าวโพดไม่ได้คุณภาพ บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด

Client
บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด
Category

DESCRIPTION

กำจัดกากข้าวโพดไม่ได้คุณภาพ นำไปกำจัดด้วยกระบวนการนำไปเผาทำลายร่วมในเตาเผา ปูนซีเมนต์(076)

SERVICES

กำจัดกากของเสีย

LAUNCH

กรุงเทพมหานคร