รับกำจัดเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง บริษัท ไทยเมจิกเทป จำกัด

รับกำจัดเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง บริษัท ไทยเมจิกเทป จำกัด

Client
บริษัท ไทยเมจิกเทป จำกัด
Category

DESCRIPTION

กำจัดเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง นำไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบอย่างปลอดภัย เฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

บริการกำจัดเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง

LAUNCH

จังหวัดสมุทรสาคร