บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

Client
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
Category

DESCRIPTION

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด ด้วยกระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) ที่โรงปุ๋ยกรีนพลัส

SERVICES

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด

LAUNCH

จังหวัดสมุทรปราการ