บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

Client
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
Category

DESCRIPTION

รับกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดชีวภาพ โดยการนำภาชนะ Roll Off Box ไปวางรองรับกากของเสียที่ ออกจากไซโล

SERVICES

บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว

LAUNCH

กรุงเทพมหานคร