Our Services

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

             เป็นบริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
             ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
             ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์            , ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049) 
             โดยที่การกำจัดขยะโรงงาน กำจัดขยะอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย กำจัดขยะไม่อันตราย กำจัดน้ำเสีย กำจัดกากของเสีย ประเภทอื่น ด้วยวิธีการกำจัดแบบฝังกลบ เผาที่โรงปูน บำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ (061)  กำจัดสารเคมี ด้วยวิธีเข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (051) บริษัท เอ็นเทคฯ ก็ให้บริการโดยยื่นขออนุญาตสก.2ถูกต้อง

โรงงานรีไซเคิล