PORTFOLIO

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอับอากาศและกำจัดกากตะกอน บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด

บ่อบำบัด
client
บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด
launch
จังหวัดนครปฐม
services
บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอับอากาศและกำจัดกากตะกอน

description

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอับอากาศและกำจัดกากตะกอน โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ เช่น BLOWER ระบายอากาศ , TRIPOD , รอกนิรภัย , ชุดสายรัดลำตัว , ชุดป้องกันสารเคมี , หน้ากากป้องกันสารเคมี , SAFETY GLOVEจากนั้นใช้สายดูดของเสียจากบ่อเข้ารถขนส่ง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้น้ำ HIGH PRESSURE ฉีดทำความสะอาดบ่อ