PORTFOLIO

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด บริษัท รอแยลเมอิวะแพ็คซ์ จำกัด

บ่อบำบัด
client
บริษัท รอแยลเมอิวะแพ็คซ์ จำกัด
launch
จังหวัดสมุทรสาคร
services
บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด บริษัท รอแยลเมอิวะแพ็คซ์ จำกัด

description

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ เช่น BLOWER ระบายอากาศ จากนั้นใช้สายดูดของเสียจากบ่อเข้ารถขนส่ง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้น้ำ HIGH PRESSURE ฉีดทำความสะอาดบ่อ