Blog Grid 02

Blog Grid 02

ทำลายสินค้า

บริการรับทำลายสินค้า

บริการรับทำลายสินค้า ถูกต้องตามข้อกำหนดสรรพากร เราให้บริการ ทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ทำลายสินค้าหมดอายุ ทำลายบรรจุภัณฑ์ กำจัดสินค้าได้ทุกชนิด เช่น อาหารเสริม …

ขยะอันตราย

ขยะอันตราย คือ?

ขยะอันตราย หรือ ขยะไม่อันตราย พิจารณาจากอะไรตามกฎหมาย? กำหนดโดย “บัญชีรายชื่อ และกระบวนการผลิต” คุณสมบัติ เข้าข่าย “ของเสียอันตราย” …

กำจัดกากอุตสาหกรรม ทำปุ๋ยได้?

กากอุตสาหกรรม ทำปุ๋ยได้?

กากอุตสาหกรรม ทำปุ๋ยได้? กากตะกอนจากโรงงานที่ไม่ใช่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป เยื่อและกระดาษ นำกำจัดด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ย (083) ได้หรือไม่ …

20190922_101445-2

บริการ ทำความสะอาดบ่อบำบัด

บริการ ทำความสะอาดบ่อบำบัด ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดไซโล ทำความสะอาดถังบรรจุสารเคมี มีใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และ ที่สูง ทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฏหมาย เลือกใช้บริการกับ …

รับกำจัดแผงโซล่าเซลล์

บริการกำจัดแผงโซล่าเซลล์

บริการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ แตกหัก-เสียหาย แผงโซล่าเซลล์เสื่อมสภาพ-หมดอายุการใช้งาน ทุกประเภท ด้วยวิธีการ (073)ฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอันตราย หรือ(075)เผาด้วยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย ทุกขั้นตอนมีเอกสารรับรอง ถูกต้องตามกฎหมายการจัดการของเสียหรือวัตถุอันตราย เพื่อรองรับปัญหาแผงโซล่าเซลล์ที่กำจังจะหมดอายุการใช้งานหลานแสนตัน …

กำจัดกากอุตสาหกรรม

กำจัดกากอุตสาหกรรม ครบวงจร

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีฯ ให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม เราเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่า20ปีด้านจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ให้บริการทั่วประเทศ 24ชม. รับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย …

สก.3

คุณทำ สก.3 แล้วหรือยัง ?

สก.3 คือ ? รายงานการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นของเสียอันตราย(Hazardous Waste) และที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (Non HazardousWaste) ในรอบปีที่ผ่านมา ทำเมื่อใด …

ผู้ก่อกำเนิดของเสีย(Waste Generator)

Waste Generator

หน้าที่ของ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย(Waste Generator) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอบ มีหน้าที่อะไรบ้าง …