ในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น สภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ เป็นต้นซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพื่อนำมาซึ่งสิ่งอำนวยต่างๆ ดังนั้นผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องให้ความสำคัญในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานให้มากขึ้นเป็นลำดับ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งเพื่อให้เป็นการพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมก็มีบริการที่มารองรับมาตรการต่างๆด้วยเช่นกัน

   นอกจากการดูแลระบบ และซ่อมบำรุงระบบในพื้นที่อับอากาศแล้ว เรายังให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม รับทำความสะอาดบ่อบำบัด รับดูดและกำจัดของเสีย ล้างบ่อ Cleaning tank ล้างบ่อเก็บน้ำ ล้างบ่อใต้ดิน บ่ออับอากาศ (Confined Space) รับลอกท่อระบายน้ำ และบริการทำความสะอาดบ่อบัด เราเน้นการบริการอย่างครบถ้วน และบูรณาการ ถูกต้องตามกฏหมาย
   กลุ่มลูกค้าที่เราให้บริการ : โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, โรงเรียน มหาวิทยาลัย และ บริษัท สำนักงานที่ต้องการบริการที่ถูกต้องตามกฏหมาย

งาน ล้างบ่อ บำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และ กำจัดน้ำเสีย

Before – After Cleaning

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด กำจัดน้ำเสีย , บ่อเก็บน้ำ รวมถึงถังไซโล ที่เป็นงานในที่อับอากาศ (Confined Space) และบ่อบำบัดน้ำเสียหรือบ่อเก็บน้ำทั่วไป โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศที่มีใบอนุญาตการทำงานในที่อับอากาศ รวมถึงงานในที่สูงโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการทำงานในที่สูง

บริการงานคลีนนิ่ง (CLEANING)  อย่างครบวงจรในทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำดิบ บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน รวมไปในรูปแบบถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และถังไซโล

ล้างบ่อ น้ำดี-น้ำเสีย ล้างแท้งค์ ในพื้นที่อับอากาศ CONFINED SPACE ดูดและกำจัดของเสีย ดูดน้ำเสีย ดูดตะกอน ลอกท่อ

ขั้นตอนการดำเนินการ

สนใจติดต่อสอบถาม
การล้าง ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย กำจัดน้ำเสีย มีประโยชน์อย่างไร?

บริษัทให้บริการล้างบ่อบำบัด กำจัดน้ำเสีย งานที่อับอากาศ ที่สูง ทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำใต้ดิน บ่อดักตะกอน-ไขมัน

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการ ทำความสะอาดบ่อบำบัด

บริการ ทำความสะอาดบ่อบำบัด ทำความสะอาดไซโล ทำความสะอาดถังบรรจุสารเคมี ทำความสะอาดบ่ออับอากาศ ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน มีใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และ ที่สูง ทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฏหมาย เลือกใช้บริการกับ En-Technology One Stop Service [...]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รับทำความสะอาด ไซโล ถังแป้ง ถังน้ำมัน ถังเก็บวัตถุดิบ ในที่อับอากาศ

ถังไซโล ถังเก็บวัตถุดิบ ถังเก็บแป้ง สำหรับโรงงานที่ใช้แป้งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตเป็นสินค้าออกมานั้น สาเหตุที่โรงงานต้องทำความสะอาดถังไซโล จะประกอบไปด้วยเหตุผลหลักๆคือ

ข้อมูลเพิ่มเติม
การ กำจัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาส่วนใหญ่ที่ลูกค้าพบ เมื่อมีน้ำเสีย? หลังจากบำบัดแล้ว ค่าน้ำเกินมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด หากปล่อยทิ้งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือโดนค่าปรับ มีปริมาณเยอะ สถานที่จัดเก็บ/บำบัดไม่เพียงพอ ต้องการภาชนะซัพพอร์ตสำหรับน้ำเสีย มีความจำเป็นต้องส่งกำจัด เคสตัวอย่างจากลูกค้าของเรา บริษัทซัพพอร์ตภาชนะสำหรับใส่น้ำเสียเพื่อความสะดวกของลูกค้า โดยบริษัท [...]

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการงาน ล้างที่อับอากาศ บ่ออับอากาศ – Confined space Cleaning

บริการงานที่อับอากาศ ล้างที่อับอากาศ บ่ออับอากาศ - Confined space Cleaning บริการล้างและทำความสะอาดโดยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรม และมีใบอนุญาต

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานด้านความปลอดภัยของเรา

เอกสารความปลอดภัย

 • มาตรฐาน JSA (Job Safety Analysis)
 • เอกสาร ขั้นตอนการทำงาน ที่เป็นมาตรฐาน
 • ผลตรวจสุขภาพไม่เกิน 1 เดือน
 • แผนกู้ภัยฉุกเฉินงาน Cleaning
 • Certificate จป หัวหน้างาน
 • Certificate การทำงานอับอากาศ/ที่สูง
 • Certificate Gas Detector

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 • มาตรฐาน Kiken Yoshi Training (KYT)
 • ผ่านการฝึกอบรม การเซ็ตอุปกรณ์/การทำงานที่เป็นขั้นตอน
 • หัวหน้าผู้ควบคุมงานที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อุปกรณ์ความปลอดภัย

 • มาตรฐาน SCBA ชุดเครื่องช่วยหายใจ EN 137:2006 type 2
 • รอกคู่ช่วยชีวิต
 • เปลช่วยชีวิต

ชุดอุปกรณ์

ตัวอย่างลูกค้างาน Cleaning

EN-Technology Cleaning Services

รับจ้างทำงาน ในพื้นที่ อับอากาศ โรงงานบำบัดน้ำเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย ที่มีเครื่องมือทำความสะอาดระดับสากล พร้อม อุปกรณ์ safety

cleaning septic tank , septic tank cleaning , cleaning silo tank , silo cleaning , confined space cleaning

Why Us

Find out more about the Values

เหตุผล ที่ควรใช้บริการ รับกำจัดกากอุตสาหกรรม บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด จากเรา เพราะเราให้คำปรึกษาฟรี และมีบริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญและไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง