บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เป็นบริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากตะกอนอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105 (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

“เอ็น-เทคโนโลยี่ บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยที่การกำจัดขยะโรงงาน กำจัดขยะอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย กำจัดขยะไม่อันตราย กำจัดน้ำเสีย กำจัดกากของเสีย ประเภทอื่น ด้วยวิธีการกำจัดแบบฝังกลบ เผาที่โรงปูน บำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ (061)  กำจัดสารเคมี ด้วยวิธีเข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (051) บริษัท เอ็นเทคฯ ก็ให้บริการโดยยื่นขออนุญาตสก.2ถูกต้อง”

En-Tech บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยที่กากของเสียหรือขยะที่นำมาเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) จะเป็นกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานอาหาร เครื่องดื่ม เยื่อกระดาษ เช่น กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, Waste Water Sludge, ขี้เถ้า, ตะกอนระบบบำบัดชีวภาพ, กากตะกอน, กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, sludge, กากกาแฟ, กากวัตถุดิบ, วัตถุดิบเสื่อมสภาพ, กากมัน เป็นต้น

วัตถุดิบเหล่านี้เราสามารถรับมาทำปุ๋ยจากขยะได้ที่ โรงงานผลิตปุ๋ย เอ็น-เทคโนโลยีฯ เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ย

ประชุมร่วมกันและเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงาน
รถบรรทุกของเสียเข้าชั่งนำ้หนักที่ตาชั่ง
โรงปุ๋ยกรีนพลัสออร์แกนิค บนพื้นที่ 30 ไร่
แยกกองตามค่าธาตุอาหาร
รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
ประชุมร่วมกันและเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงาน
ตีและร่อนปุ๋ยให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
ประชุมร่วมกันและเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงาน
บรรจุในถุงกระสอบพร้อมจัดจำหน่าย
ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต

การนำไปใช้งาน

เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ของ กรีนพลัสออร์แกนิค

เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ของ กรีนพลัสออร์แกนิค

แปลงเกษตรสาธิตสำหรับทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากบริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพถึงเกษตรกรผู้ใช้ ได้ผลผลิตดี

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ในการปลูกสับปะรด จ.ฉะเชิงเทรา

เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ในการปลูกสับปะรด จ.ฉะเชิงเทรา “ตั้งแต่ผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโตในการปลูกสับปะรด ทำให้ทนต่อโรค ทนแมลงและได้ผลผลิตที่ดี และมีคุณภาพมากขึ้น”

เกษตรกร ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ในการปลูกไร่อ้อย จ.ฉะเชิงเทรา

เกษตรกร ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ในการปลูกไร่อ้อย จ.ฉะเชิงเทรา “ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต มาสักระยะ ผลลัพธ์ที่ได้ อ้อยงอกแตกกอ ลำใหญ่ ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย”

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ในการปลูกไร่มัน จ.ฉะเชิงเทรา

เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ในการปลูกไร่มัน จ.ฉะเชิงเทรา “ใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดจึงทำให้ดินเสื่อมสภาพ ปลูกมันไม่งอกงาม พอเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ดินดีขึ้น ต้านทานโรคได้ดี ต้นมันและผลผลิตที่ได้งอกงาม”

รับซื้อ - น้ำมันใช้แล้ว

รับซื้อ – น้ำมันใช้แล้ว

บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม

                เราบริการขนส่งกากอุตสาหกรรม ขนส่งขยะ ขนส่งกากของเสีย ขนส่งของเสีย รับขนขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยรถขนส่งที่มี วอ.8 มี GPS ติดตามที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่ามีการนำของเสียไปกำจัดเรียบร้อยจริง ด้วยรถขนส่งทุกประเภท ทั้งรถสิบล้อ Roll Off เดี่ยวและพ่วง , รถ LUGGER เดี่ยวและพ่วง , รถ TANK เดี่ยวและพ่วง , รถกระบะ

ขั้นตอนการ Service

Why Us

Find out more about the Values

 เหตุผล ที่ควรใช้บริการ รับกำจัดกากอุตสาหกรรม จากเรา เพราะเราให้คำปรึกษาฟรี และมีบริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญและไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง