บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เป็นบริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากตะกอนอุตสาหกรรม กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105 (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

“เอ็น-เทคโนโลยี่ บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยที่การกำจัดขยะโรงงาน กำจัดขยะอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย กำจัดขยะไม่อันตราย กำจัดน้ำเสีย กำจัดกากของเสีย ประเภทอื่น ด้วยวิธีการกำจัดแบบฝังกลบ เผาที่โรงปูน บำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ (061)  กำจัดสารเคมี ด้วยวิธีเข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (051) บริษัท เอ็นเทคฯ ก็ให้บริการโดยยื่นขออนุญาตสก.2ถูกต้อง”

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ครบวงจร

รับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกาก ของเสีย รับกำจัดขยะอันตาย รับกำจัดสารเคมี กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำจัดขยะมูลฝอย รับทำลายสินค้า กำจัดซากแผงโซล่าเซลล์ ให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 20ปี

โทรหาผู้เชี่ยวชาญ

หรือ แอดไลน์ : @entechnology

ขั้นตอนการให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
  -ดูหน้างานว่ามี waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
  -ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน  เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
  -เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 2. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 3. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
  -ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
  -เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
  -ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 4. ขออนุญาต สก.2 (3-5วัน)
  -ลูกค้าที่ไม่เคยยื่น สก.2 ในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทคฯ ดำเนินการสมัครการใช้บริการ สก.2 ให้จนแล้วเสร็จ
  -Support ข้อมูลการยื่น สก.2 ให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
  -มีเจ้าหน้าที่ค่อยติดตามผล สก.2 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้  ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 5. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
  -เพื่อให้เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
  -เพื่อให้เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (Manifest)
บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม กากของเสีย

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม กากของเสีย

ทั่วประเทศ 24ชั่วโมง

En-Tech บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยที่ กากของเสีย หรือขยะที่นำมาเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) จะเป็นกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานอาหาร เครื่องดื่ม เยื่อกระดาษ เช่น กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, Waste Water Sludge, ขี้เถ้า, ตะกอนระบบบำบัดชีวภาพ, กากตะกอน, กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, sludge, กากกาแฟ, กากวัตถุดิบ, วัตถุดิบเสื่อมสภาพ, กากมัน เป็นต้น

วัตถุดิบเหล่านี้เราสามารถรับมาทำปุ๋ยจากขยะได้ที่ โรงงานผลิตปุ๋ย เอ็น-เทคโนโลยีฯ เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ย

ประชุมร่วมกันและเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงาน
รถบรรทุกของเสียเข้าชั่งนำ้หนักที่ตาชั่ง
โรงปุ๋ยกรีนพลัสออร์แกนิค บนพื้นที่ 30 ไร่
แยกกองตามค่าธาตุอาหาร
รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
จัดเตรียมกองวัตถุดิบสำหรับทำปุ๋ย
ตีและร่อนปุ๋ยให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
รางลำเลียงปุ๋ยเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
บรรจุในถุงกระสอบพร้อมจัดจำหน่าย
ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต

การนำไปใช้งาน

เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ของ กรีนพลัสออร์แกนิค

แปลงเกษตรสาธิตสำหรับทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากบริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพถึงเกษตรกรผู้ใช้ ได้ผลผลิตดี

เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ในการปลูกสับปะรด จ.ฉะเชิงเทรา “ตั้งแต่ผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโตในการปลูกสับปะรด ทำให้ทนต่อโรค ทนแมลงและได้ผลผลิตที่ดี และมีคุณภาพมากขึ้น”

เกษตรกร ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ในการปลูกไร่อ้อย จ.ฉะเชิงเทรา “ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต มาสักระยะ ผลลัพธ์ที่ได้ อ้อยงอกแตกกอ ลำใหญ่ ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย”

เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ในการปลูกไร่มัน จ.ฉะเชิงเทรา “ใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดจึงทำให้ดินเสื่อมสภาพ ปลูกมันไม่งอกงาม พอเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ดินดีขึ้น ต้านทานโรคได้ดี ต้นมันและผลผลิตที่ได้งอกงาม”

บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม

                เรา บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม ขนส่งขยะ ขนส่งกากของเสีย ขนส่งของเสีย รับขนขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยรถขนส่งที่มี วอ.8 มี GPS ติดตามที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่ามีการนำของเสียไปกำจัดเรียบร้อยจริง ด้วยรถขนส่งทุกประเภท ทั้งรถสิบล้อ Roll Off เดี่ยวและพ่วง , รถ LUGGER เดี่ยวและพ่วง , รถ TANK เดี่ยวและพ่วง , รถกระบะ

ขั้นตอนการให้บริการ ขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม

 1. ตรวจสอบประเภทกากของเสียให้ตรงกับ สก.2
  -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเภทกากอุตสาหกรรมให้ตรงกับใบ (Manifest) ก่อนนำของเสียขึ้นรถขนส่ง
 2. เตรียมความปลอดภัยก่อนขนย้ายของเสียขึ้นรถขนส่ง
  -อุปกรณ์ประจำรถ เช่น ที่ล็อกล้อ  กรวยสะท้อนแสง
  -พนักงานสวมใสอุปกรณ์ safety เช่น หมวกsafety ถุงมือ รองเท้าsafety  แว่นตา เสื้อสะท้อนแสง
  -เตรียมภาชนะ หรือ อุปกรณ์สำหรับการหกรั่วไหล
 3. ขนย้ายกากของเสียขึ้นรถขนส่ง
  -ลูกค้าต้องจัดเตรียมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับขนย้ายกากของเสียขึ้นรถขนส่ง
  -ทางบริษัท Support พนักงานในการขนย้ายกากของเสีย 2คน/ครั้ง ในการทำงาน
 4. ทำความสะอาดพื้นที่หน้างานหลังการขนย้าย
  -พนักงานเก็บกวาดพื้นที่หน้างานให้สะอาดหลังจากขนงานเสร็จ
  -คลุมผ้าใบรถขนส่งให้เรียบร้อย
  -ลูกค้าเซ็นใบ Manifest ให้เรียบร้อย
  -คนรถให้ใบ Manifest ฉบับที่ 2และ3 กับลูกค้าไว้
  -คลุมผ้าใบรถขนส่งให้เรียบร้อยก่อนออกจากบริษัทลูกค้า
 5. ชั่งน้ำหนักที่ปลายทาง
  -หากบริษัทลูกค้าไม่มีตราชั่ง รถขนส่งจะชั่งน้ำหนักที่ปลายทาง
 6. ส่งมอบหนังสือยืนยันการทำลายพร้อมภาพถ่าย  หลังขนส่ง(3วัน)
  – Report การทำลายพร้อมภาพถ่าย
  – บัตรชั่งน้ำหนัก
  – เอกสารใบ Manifest ฉบับที่6
  – เอกสารวางบิล
เตรียมความปลอดภัยก่อน ขนย้ายของเสียขึ้นรถขนส่ง

รถขนส่งกากอุตสาหกรรม

ขยะอันตราย, สารเคมี, กากตะกอน มีใบอนุญาต วอ.8

ขั้นตอนการ Service

Why Us

Find out more about the Values

 เหตุผล ที่ควรใช้บริการ รับกำจัดกากอุตสาหกรรม จากเรา เพราะเราให้คำปรึกษาฟรี และมีบริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ กากของเสีย มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญและไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง