Tag: ภาชนะบรรจุของเสีย

ภาชนะบรรจุขยะ
service

ประเภทของภาชนะบรรจุขยะ

WASTE CONTAINERS เอ็น-เทคฯให้บริการวาง ภาชนะบรรจุขยะ ฟรี! ให้กับผู้ใช้บริการของเราเราดูแลควบคุมคุณภาพ บำรุงรักษาภาชนะให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานก่อนนำไป Support ลุกค้าทุกท่าน เพราะเรา…อยากให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด ประเภทภาชนะที่เรา Support1. ROLL OFF BOX สำหรับกากของเสียประเภทของแข็ง ขนาด : …

Read More