Category Archives: service

บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ต้องทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน?

ทำความสะอาด บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ โรงงานไม่สามารถล้างทำความสะอาดเองได้ แล้วควรมีความถี่ในการทำความสะอาดเท่าไหร่? [...]

ความสำคัญของการทำลาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร/สมอ. ต้องมีวิธีทำลายอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะไม่มีการเรียกเก็บภาษี มีใบรับรองการทำลาย [...]

บริการระดับมืออาชีพสำหรับการ ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน

ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน ประเภทต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ มีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ [...]

รับกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ทุกจังหวัด

บริษัทรับกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ที่เกิดจาก กระบวนการผลิต โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีใบอนุญาต 106 ถูกต้องตาม กฎหมาย [...]

บริการทำความสะอาด ล้างบ่อบำบัด / บ่อพักน้ำเสีย ในโรงงาน

โปรโมชั่นรับหน้าฝน บริการทำความสะอาด ล้างบ่อบำบัด / บ่อพักน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม บริการงานคลีนนิ่ง (CLEANING) อย่างครบวงจร [...]

การ ทำลายสินค้า อย่างไร? ที่ขอคืนภาษีได้ และยังถูกกฎของสรรพากร

การ ทำลายสินค้าที่ถูกต้อง และยังถูกกฎของสรรพากร และจะทำลายสินค้าอย่างไรให้ขอภาษีคืนได้อีก และเนื่องจากการ ทำลายสินค้า ไม่สามารถทำได้ตามใจชอบ [...]

รับกำจัด ภาชนะปนเปื้อน สารเคมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกจังหวัด

รับกำจัด ภาชนะปนเปื้อน สารเคมี โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ขยะอันตราย ขยะมีพิษ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยผู้เชียวชาญและมีใบรับรองอย่างถูกกฎหมาย [...]

รับทำความสะอาดที่สูง เช็ดกระจกอาคารสูง โรยตัวเช็ดกระจก

“งานที่มีความเสี่ยงอันตราย” เช่นงานบนที่สูง เป็นงานที่ไม่ใช่งานประจำ และต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก [...]

ใช้ บริการกำจัดขยะอันตราย กับ เอ็น-เท็คฯ คุณได้รับอะไรบ้าง?

บริการกำจัดขยะอันตราย วัสดุปนเปื้อน, กากสี, กากตะกอนสี, ตะกอนน้ำมัน, กรดไฮโดรคลอริก (HCI), กรดซัลฟิวริก (H₂SO₄), กรดไนตรึก (HNO₃) [...]

บริการรับ กำจัดขยะอันตราย ภาชนะปนเปื้อน กากสี

มุ่งสู่นโยบาย ZERO LANDFILL เนื่องจากปัจจุบันกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวนมาก ซึ่งวิธีการกำจัดส่วนมากในประเทศไทยจะเลือกวิธีการฝังกลบ เพราะง่ายต่อการจัดการ แต่จะดีกวามั้ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนขยะอันตรายให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ ด้วยวิธี 043 ตามที่ได้นำเสนอในข้อมูลข้างต้น ด้วยนโยบายของทาง บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด [...]