Category Archives: service

รับกำจัดแผงโซล่าเซลล์
บริการกำจัดแผงโซล่าเซลล์

บริการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ แตกหัก-เสียหาย แผงโซล่าเซลล์เสื่อมสภาพ-หมดอายุการใช้งาน ทุกประเภท ด้วยวิธีการ (073)ฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอันตราย หรือ(075)เผาด้วยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย ทุกขั้นตอนมีเอกสารรับรอง ถูกต้องตามกฎหมายการจัดการของเสียหรือวัตถุอันตราย เพื่อรองรับปัญหาแผงโซล่าเซลล์ที่กำจังจะหมดอายุการใช้งานหลานแสนตัน รวมถึงบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมทุกประเภทแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 20ปี ทำให้เรามีทีมงานผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมในโรงงานครบทุกด้าน เราให้คำปรึกษาฟรี [...]