Category Archives: service

ความสำคัญของการทำลาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร/สมอ. ต้องมีวิธีทำลายอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะไม่มีการเรียกเก็บภาษี มีใบรับรองการทำลาย

บริการระดับมืออาชีพสำหรับการ ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน

ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน ประเภทต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ มีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

รับกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ทุกจังหวัด

บริษัทรับกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ที่เกิดจาก กระบวนการผลิต โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีใบอนุญาต 106 ถูกต้องตาม กฎหมาย

บริการทำความสะอาด ล้างบ่อบำบัด / บ่อพักน้ำเสีย ในโรงงาน

โปรโมชั่นรับหน้าฝน บริการทำความสะอาด ล้างบ่อบำบัด / บ่อพักน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม บริการงานคลีนนิ่ง (CLEANING) อย่างครบวงจร

ทำลายสินค้า อย่างไร? ที่ขอคืนภาษีได้ และยังถูกกฎของสรรพากร

การ ทำลายสินค้าที่ถูกต้อง และยังถูกกฎของสรรพากร และจะทำลายสินค้าอย่างไรให้ขอภาษีคืนได้อีก และเนื่องจากการ ทำลายสินค้า ไม่สามารถทำได้ตามใจชอบ

รับกำจัด ภาชนะปนเปื้อน สารเคมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกจังหวัด

รับกำจัด ภาชนะปนเปื้อน สารเคมี โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ขยะอันตราย ขยะมีพิษ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยผู้เชียวชาญและมีใบรับรองอย่างถูกกฎหมาย

รับทำความสะอาดที่สูง เช็ดกระจกอาคารสูง โรยตัวเช็ดกระจก

“งานที่มีความเสี่ยงอันตราย” เช่นงานบนที่สูง เป็นงานที่ไม่ใช่งานประจำ และต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

ใช้ บริการกำจัดขยะอันตราย กับ เอ็น-เท็คฯ คุณได้รับอะไรบ้าง?

บริการกำจัดขยะอันตราย วัสดุปนเปื้อน, กากสี, กากตะกอนสี, ตะกอนน้ำมัน, กรดไฮโดรคลอริก (HCI), กรดซัลฟิวริก (H₂SO₄), กรดไนตรึก (HNO₃)

บริการรับ กำจัดขยะอันตราย ภาชนะปนเปื้อน กากสี

กำจัดขยะอันตราย ให้เป็นพลังงานได้อย่างไร? กำจัดขยะอันตราย (Hazardous Waste) ด้วยวิธีการเผาเพื่อเอาพลังงาน (Burn For Energy Recovery) ด้วย รหัสกำจัด043 เพื่อการฝังกลบขยะศูนย์ อยู่ในรูปให้กลายเป็นประสิทธิภาพที่แท้จริง (CO2) [...]

รับทำความสะอาด ไซโล ถังแป้ง ถังน้ำมัน ถังเก็บวัตถุดิบ ในที่อับอากาศ

ถังไซโล ถังเก็บวัตถุดิบ ถังเก็บแป้ง สำหรับโรงงานที่ใช้แป้งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตเป็นสินค้าออกมานั้น สาเหตุที่โรงงานต้องทำความสะอาดถังไซโล จะประกอบไปด้วยเหตุผลหลักๆคือ