Category Archives: อื่นๆ

ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย กำจัดสารเคมี ป้องกันมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

กำจัดสารเคมี อย่างถูกต้อง และปลอดภัยเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในยุคที่เราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน สารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร หรือการใช้ในชีวิตประจำวัน ล้วนสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้อย่างร้ายแรง

เปิดโปงกลลวง สังหารธรรมชาติ ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม  การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎหมาย แต่ยังสังหารธรรมชาติอย่างไม่อาจยอมรับได้ ด้วยสารพิษและสารเคมีที่เป็นอันตราย กากอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

ความสำคัญของการ ทำความสะอาดบ่อบำบัด และ บ่อเก็บน้ำใต้ดิน ในอุตสาหกรรม

   ในยุคปัจจุบันที่มาตรฐานการจัดการน้ำเสียและการรักษาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่ง การทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ไม่ควรละเลย เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และเมื่อพูดถึงการทำความสะอาดบ่อบำบัด ไม่มีใครเก่งกว่า บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความไว้วางใจในวงการนี้มาอย่างยาวนาน 

ความสำคัญของใบอนุญาต รง 4 ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

ใบอนุญาต รง 4 (หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภทที่ 4) เป็นเอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการโรงงานประเภทที่ 4 ได้

3R กลยุทธ์รักษ์โลก เริ่มต้นง่ายๆ ที่ตัวเรา

ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม การใช้กลยุทธ์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อลดผลกระทบต่อโลกของเรา แต่หากพูดถึงการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ ทีมงานของเราที่ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมเข้ามามีบทบาทสำคัญ

การรีไซเคิล ความหมายที่เกินกว่า คำว่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

คุณค่าของ การรีไซเคิล ที่แท้จริง ไม่เพียงแค่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

ช่วยเปลี่ยนแปลงโลก กับการกำจัดกากอุตสาหกรรม อย่างถูกวิธี

ช่วยเปลี่ยนแปลงโลก สิ่งที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตในโรงงานที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยตรง มีทั้งส่วนที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคน กากอุตสาหกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การรับวัตถุดิบ, การผลิต, การตรวจสอบคุณภาพ, การบำบัดมลพิษ, การซ่อมบำรุงเครื่องจักร, จนถึงการรื้อถอน หรือก่อสร้างภายในโรงงาน

โรงงานพลังงานสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน

โรงงานพลังงานสะอาด เป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเป็นกลไกหลักในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของเรา ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศ

เผาทำลาย กากแคดเมียม ตามข้อบังคับกฎหมาย

กากแคดเมียม เป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่มีแคดเมียมเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งถือเป็นสารปนเปื้อนที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวังเนื่องจากแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูงและสามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้

กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม “เปลี่ยน” เมื่อโลกเข้าขั้นวิกฤต

กฎหมายกรมโรงงาน และนโยบายต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและจำเป็นต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอย่างรอบคอบ คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุม และจัดการกับโรงงานต่างๆ เพื่อให้การผลิตและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน