Category Archives: อื่นๆ

ยื่นข้อมูลวัตถุดิบ G14 ก่อนระบบอิเล็คทรอนิกส์จะไม่เปิดให้ยื่น สก.2

คู่มือสำหรับ “ผู้ก่อกำเนิดของเสีย” การยื่นข้อมูล วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และกากอุตสาหกรรม ผู้ก่อกำเนิดของเสียอย่าลืม ยื่นข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากอุตสาหกรรมกันก่อนนะ ไม่เช่นนั้น ระบบอิเล็คทรอนิกส์จะไม่เปิดให้ยื่น สก.2 ทั้งแบบต่อรายปี หรือเพิ่มรายการใหม่ เราให้คำปรึกษา [...]