Category Archives: อื่นๆ

วิธีเปลี่ยนหลอดไฟ เก่า สู่พลังงานใหม่ รีไซเคิลแสงสู่อนาคต

วิธีเปลี่ยนหลอดไฟ ด้วยวิธีการรีไซเคิล เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดการปล่อยสารพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการขยะพลาสติก ด้วยวิธีการรีไซเคิล

พลาสติกเป็นวัสดุที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งในประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นกว่า 2 ล้าน ตันต่อปี! ถึงแม้พลาสติกจะเป็นวัสดุที่ใช้ง่ายและสะดวกที่สุด แต่รู้หรือไม่ว่าพลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากใช้เวลานานหลายร้อยปี จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง

รีไซเคิล ถังเหล็กเก่า ปนเปื้อน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

การรีไซเคิลถังเหล็กเก่าที่ปนเปื้อนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถช่วยในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก การทำงานกับวัสดุที่ถูกทิ้งไว้ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

การจัดการมลพิษทางอากาศ ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

"ปัญหามลพิษทางอากาศ" ภัยร้ายที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิด และไม่ควรถูกมองข้าม มลพิษทางอากาศกลายเป็นภาระที่ทวีความรุนแรงขึ้นในแต่ละวัน ท่ามกลางการพัฒนาของสังคม และการขยายตัวของเมืองที่ไม่หยุดยั้ง ปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่เราหายใจเข้าไปเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และความสมดุลของระบบนิเวศทั้งหมด

EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental Impact Assessment (EIA) หรือการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อธุรกิจ กำจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม

SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี

SDS Safety Data Sheet เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ที่บ่งบอกความอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิด ถูกใช้ในภาคส่วนอุตสาหกรรม

กำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด ESG

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด ESG โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social), และการบริหาร (Governance)

การจัดการสารเคมีอันตราย ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นการบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่มีเติบโตอย่างมั่นคง แต่ใครหลากหลายคนมักจะลืมไปว่า ยิ่งมีการผลิต หรือพัฒนาสินค้ามากขึ้นเท่าไหร่ ก็ย่อมจะมีของเสียมากขึ้น

ทำความสะอาด บ่อน้ำเสีย ในพื้นที่อับอากาศ

มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ โดยบ่อน้ำเสียมีไว้ เพื่อควมคุม และป้องกันของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปี2567

ทั่วไปแล้วสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมักจะถูกทิ้งโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา แต่ในขณะเดียวกันการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสามารถทำได้หลายวิธี