Category Archives: service

บริการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม

บริการขนส่ง กากของเสียอุตสาหกรรม รถเข้าตรงเวลา ให้บริการทั่วประเทศ 24ชม. En-tech ให้บริการรถขนส่งขยะ บริการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม รับขนขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยรถขนส่งที่มี วอ.8(ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย) พนักงานขับรถได้รับใบอนุญาต ท.4 มี GPS [...]

บริการฟรีๆ จาก En-Tech

สำหรับลูกค้าคนสำคัญของเรา เอ็น-เทคฯ รวบรวม บริการฟรี ในด้านต่างๆ ของเรามาแนะนำในบทความนี้ครับ วิเคราะห์กากของเสียฟรีวิเคราะห์กากของเสียทุกประเภท ตามวิธีการรกำจัดต่างๆ– หมักทำปุ๋ย (083)วิเคราะห์ N P K OM pH [...]

กากอุตสาหกรรมทำอิฐ

ดีกว่ามั้ย? ถ้ากากอุตสาหกรรมเหล่านี้ รีไซเคิลได้….ด้วยวิธีการนำกากอุตสาหกรรมมาทำอิฐ เพื่อตอบสนองนโยบาย ZERO LANDFILL ของผู้ประกอบกิจการโรงงานในปัจจุบัน บริษัท เอ็น-เทคฯ รับกำจัดกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ประเภท ปูนซีเมนต์  ขี้เถ้า ทรายหล่อแบบ ทรายไส้แบบ [...]

กำจัดกากตะกอน กากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีทำปุ๋ยได้?

กากอุตสาหกรรม ทำปุ๋ยได้? กากของเสีย กากตะกอนจากโรงงานที่ไม่ใช่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป เยื่อและกระดาษ นำกำจัดด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ย (083) ได้หรือไม่   การกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการหมักทำปุ๋ย (083) ถือเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดวิธีหนึ่ง [...]

บริการ ทำความสะอาดบ่อบำบัด

บริการ ทำความสะอาดบ่อบำบัด ทำความสะอาดไซโล ทำความสะอาดถังบรรจุสารเคมี ทำความสะอาดบ่ออับอากาศ ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน มีใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และ ที่สูง ทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฏหมาย เลือกใช้บริการกับ En-Technology One Stop Service [...]

บริการกำจัดแผงโซล่าเซลล์

บริการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ แตกหัก-เสียหาย แผงโซล่าเซลล์เสื่อมสภาพ-หมดอายุการใช้งาน ทุกประเภท ด้วยวิธีการ (073)ฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอันตราย หรือ(075)เผาด้วยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย

กำจัดกากอุตสาหกรรม ของเสีย ครบวงจร

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีฯ ให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม เราเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่า20ปีด้านจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ให้บริการทั่วประเทศ 24ชม. รับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกาก ของเสีย รับกำจัดขยะอันตาย รับกำจัดสารเคมี กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำจัดขยะมูลฝอย [...]

กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-WASTE

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste เป็นขยะที่เกิดขึ้นได้จากการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะเหล่านี้มีทั้งที่เป็นอันตราย และไม่อันตราย หากไม่มีการกำจัดอย่างเหมาะสมอาจมีสารเคมีรั่วไหลจนก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม แผงวงจรไฟฟ้า (PCBA) จาก E-Waste แบ่งได้เป็น 2 เกรด ตามชนิดอุปกรณ์ ดังนี้ HIGH GRADE แผงวงจรจากอุปกรณ์ไอทีขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ LOW GRADE แผงวงจรจากอุปกรณ์อื่นๆ จำพวก Power supply ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องซักผ้า กระบวนการรีไซเคิล E-WASTESTEP 1 เริ่มจากการถอดแยก เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนตามแต่ชนิดของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ โดยสามารถแยกองค์ประกอบตามประเภท หรือกลุ่มชนิดของวัสดุ ส่วนประกอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการถอดแยกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ต่อได้ทั้งสิ้น เช่น เหล็ก พลาสติก ทองแดง อลูมิเนียม ยาง แก้ว STEP 2 วัสดุเหล่านี้ จะถูกนำมาอัดเป็นก้อน เพื่อเตรียมพร้อมส่งจำหน่ายต่อไปยังโรงงานที่มีศักยภาพ เช่น โรงหลอมโลหะ หรือโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก นอกจากนี้ หากนำแผงวงจรไฟฟ้า (PCBA) เข้าสู่กระบวนการสกัดโลหะมีค่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป สิ่งที่ได้จากการรีไซเคิล จะมีทั้งโลหะมีค่าจำพวกทองคำ เงิน พาลาเดียม และทองแดง ซึ่งสามารถนำไปสร้างมูลค่าใหม่ได้ทั้งสิ้น บริการ กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีฯ ให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม เราเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่า20ปีด้านจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ให้บริการทั่วประเทศ [...]