รับกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ทุกจังหวัด

ATTACHMENT DETAILS

เหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตจะมีบ่อไว้สำหรับพักน้ำเสียที่รองรับน้ำจากกระบวนการผลิต เมื่อมีการใช้งานผ่านไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสะสม กากตะกอนน้ำเสีย ที่ผนังและพื้นบ่อนั้นๆ ส่งผลให้พื้นที่ขนาดบ่อมีความสามารถในการรับน้ำเสียลดน้อยลง

ภาพประกอบกระบวนการการเกิด กากตะกอนน้ำเสีย

กระบวนการเกิด กากตะกอนน้ำเสีย ในบ่อน้ำที่มาจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้พื้นที่ขนาดบ่อมีความสามารถในการรับน้ำเสียลดน้อยลง

กากตะกอนน้ำเสีย 2

วิธีการกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย

1. การรีไซเคิล (049) เช่น กากตะกอนที่ไม่เป็นอันตราย นำมาทำอิฐหลอดไฟ, กระบวนการไพโรไลซิส(Pyrolysis) ยางรถยนต์ และปัจจุบันการกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย มีวิธีการกำจัดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ด้วยวิธีการการหมักทำปุ๋ย (083) เป็นการนำ กากตะกอนน้ำเสีย มาหมักเพื่อใช้เป็นปุ๋ย ถือว่าเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดวิธีหนึ่ง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ ประกอบไปด้วย โรงงานอาหาร เครื่องดื่ม, โรงงานกระดาษ เยื่อกระดาษ, โรงงานเกษตรแปรรูป เป็นต้น เพราะ กากตะกอนที่จะนำมา ทำปุ๋ย ได้ต้องเป็น กากของเสีย หรือ กากอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น กากตะกอนชีวภาพ, Bio Sludge, กากตะกอนน้ำเสีย

2. การฝังกลบ (073) เป็นการฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้วเป็นวิธีที่ง่ายต่อการจัดการมากที่สุด

3. การเผาทำเชื้อเพลิงผสม (042) เช่น เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน, วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน, กากตะกอนปนน้ำมัน ตะกอนสี, น้ำปนน้ำมัน การเผาทำลายในเตาเผา (075) สำหรับของเสียอันตราย (Hazardous Waste) เช่น น้ำเสียปนเปื้อนสารเคมี, แผงโซลาร์เซลล์เสื่อมสภาพ, น้ำ, สารเคมีอันตราย และการเผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์(076) เช่น กากตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำเสีย,น้ำเสียจากกระบวนการผลิตยา ,น้ำเสียจากการล้างถังสี

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ปล่อย กากตะกอนน้ำเสีย ลงแหล่งน้ำ

1. มาตรา 119 ทวิ ห้ามไม่ให้ผู้ใดเททิ้ง น้ำมันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใดๆ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือทะเลสาบ ที่ประชาชนใช้ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ำไทย อันเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องถูก ลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 60.000 บาท และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ ในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ด้วย และในส่วนของพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526

2. มาตรา 14 ห้ามเทหรือทิ้งสิ่งใดๆ หรือระบายสิ่งที่ทำให้น้ำโสโครก ลงในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือคลองส่งน้ำ

3. มาตรา 15 ห้ามทิ้งซากสัตว์ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล ลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ำ คลองส่งน้ำ ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 14 และ 15 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุปได้ว่า

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตมีบ่อไว้สำหรับพักน้ำเสียที่รองรับน้ำจากกระบวนการผลิต ควรมีการกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย ทั้งอันตรายและไม่อันตราย อย่างถูกวิธี สำหรับ กากตะกอนน้ำเสีย อันตรายหากดำเนินการไม่ถูกวิธีจะมีบทลงตามกฎหมาย (มาตรา119) (มาตรา14) (มาตรา15) และสำหรับ กากตะกอนน้ำเสีย ไม่อันตรายก็ควรมีวิธีการกำจัดเพราะจะส่งผลให้พื้นที่ขนาดบ่อมีความสามารถรับน้ำได้น้อยลง

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

 เงื่อนไขการให้บริการ

✅ รับกำจัดกากอุตหกรรมขั้นต่ำ 100 กิโลกรัม

✅ ให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท โรงพยาบาล และราชการ เท่านั้น

✅ ให้บริการลูกค้าที่มีแผนดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี

✅ ให้บริการทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ บ่อน้ำเสีย,บ่อเก็บน้ำ,ถังไซโลวัตถุดิบ

❎ ไม่รับซื้อกากอุตสาหกรรม

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

  • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
  • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • รับขนส่งกากของเสีย
  • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
  • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
  • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
  • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
  • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
  • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
  • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง