Author Archives: admin en-technology

บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ต้องทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน?

ทำความสะอาด บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ โรงงานไม่สามารถล้างทำความสะอาดเองได้ แล้วควรมีความถี่ในการทำความสะอาดเท่าไหร่? [...]

ความสำคัญของการทำลาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร/สมอ. ต้องมีวิธีทำลายอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะไม่มีการเรียกเก็บภาษี มีใบรับรองการทำลาย [...]

บริการระดับมืออาชีพสำหรับการ ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน

ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน ประเภทต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ มีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ [...]

รับกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ทุกจังหวัด

บริษัทรับกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ที่เกิดจาก กระบวนการผลิต โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีใบอนุญาต 106 ถูกต้องตาม กฎหมาย [...]

บริการทำความสะอาด ล้างบ่อบำบัด / บ่อพักน้ำเสีย ในโรงงาน

โปรโมชั่นรับหน้าฝน บริการทำความสะอาด ล้างบ่อบำบัด / บ่อพักน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม บริการงานคลีนนิ่ง (CLEANING) อย่างครบวงจร [...]

การ ทำลายสินค้า อย่างไร? ที่ขอคืนภาษีได้ และยังถูกกฎของสรรพากร

การ ทำลายสินค้าที่ถูกต้อง และยังถูกกฎของสรรพากร และจะทำลายสินค้าอย่างไรให้ขอภาษีคืนได้อีก และเนื่องจากการ ทำลายสินค้า ไม่สามารถทำได้ตามใจชอบ [...]

รับกำจัด ภาชนะปนเปื้อน สารเคมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกจังหวัด

รับกำจัด ภาชนะปนเปื้อน สารเคมี โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ขยะอันตราย ขยะมีพิษ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยผู้เชียวชาญและมีใบรับรองอย่างถูกกฎหมาย [...]

อัพเดทเอกสาร ใบ Manifest กากของเสีย ฉบับใหม่ 2566 เหลือแค่1ฉบับ?

เอกสาร Manifest (เมนิเฟส) ฉบับใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Waste Generator, Waste Transporter, Waste Processor ในการยื่นเอกสาร กอ.2 ปีต่อไป [...]

รายงานข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 2566 ต้องมีอะไรบ้าง?

รายงานข้อมูล กากอุตสาหกรรม 2566 Waste Generator หรือ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมบังคับใช้ แตกต่างจากเดิม ดังนี้ [...]

กฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม 2566 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง!

กฎหมายกากอุตสาหกรรม ปี2566 ที่ผู้ประกอบการควรรู้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงประกาศฉบับล่าสุด ทีผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ [...]