Author Archives: admin en-technology

บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ต้องทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน?

ทำความสะอาด บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ โรงงานไม่สามารถล้างทำความสะอาดเองได้ แล้วควรมีความถี่ในการทำความสะอาดเท่าไหร่?

ความสำคัญของการทำลาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร/สมอ. ต้องมีวิธีทำลายอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะไม่มีการเรียกเก็บภาษี มีใบรับรองการทำลาย

บริการระดับมืออาชีพสำหรับการ ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน

ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน ประเภทต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ มีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

รับกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ทุกจังหวัด

บริษัทรับกำจัด กากตะกอนน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ที่เกิดจาก กระบวนการผลิต โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีใบอนุญาต 106 ถูกต้องตาม กฎหมาย

บริการทำความสะอาด ล้างบ่อบำบัด / บ่อพักน้ำเสีย ในโรงงาน

โปรโมชั่นรับหน้าฝน บริการทำความสะอาด ล้างบ่อบำบัด / บ่อพักน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม บริการงานคลีนนิ่ง (CLEANING) อย่างครบวงจร

ทำลายสินค้า อย่างไร? ที่ขอคืนภาษีได้ และยังถูกกฎของสรรพากร

การ ทำลายสินค้าที่ถูกต้อง และยังถูกกฎของสรรพากร และจะทำลายสินค้าอย่างไรให้ขอภาษีคืนได้อีก และเนื่องจากการ ทำลายสินค้า ไม่สามารถทำได้ตามใจชอบ

รับกำจัด ภาชนะปนเปื้อน สารเคมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกจังหวัด

รับกำจัด ภาชนะปนเปื้อน สารเคมี โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ขยะอันตราย ขยะมีพิษ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยผู้เชียวชาญและมีใบรับรองอย่างถูกกฎหมาย

อัพเดทเอกสาร ใบ Manifest กากของเสีย ฉบับใหม่ 2566 เหลือแค่1ฉบับ?

เอกสาร Manifest (เมนิเฟส) ฉบับใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Waste Generator, Waste Transporter, Waste Processor ในการยื่นเอกสาร กอ.2 ปีต่อไป

รายงานข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 2566 ต้องมีอะไรบ้าง?

รายงานข้อมูล กากอุตสาหกรรม 2566 Waste Generator หรือ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมบังคับใช้ แตกต่างจากเดิม ดังนี้

กฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม 2566 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง!

กฎหมายกากอุตสาหกรรม ปี2566 ที่ผู้ประกอบการควรรู้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ปรับปรุงประกาศฉบับล่าสุด ทีผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ