การ ทำลายสินค้า อย่างไร? ที่ขอคืนภาษีได้ และยังถูกกฎของสรรพากร

ทำลายสินค้า

ทำไมโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทถึงต้องมีการ ทำลายสินค้า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีวิธีการดำเนินการกันอย่างไรบ้าง วันนี้เรานำข้อมมูลและบอกขั้นตอนการกำจัดอย่างถูกวิธีมาฝาก

   หากเป็นบริษัท ธุรกิจ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต การขาย และส่งออกนั้น เลี่ยงไม่ได้กับสินค้าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ ทั้งหมดมีภาษีเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถ ทำลายสินค้า ได้ตามใจชอบ หากมีของพวกนี้อยู่ที่บริษัท ผู้ประกอบการจะมีขั้นตอนหรือวิธีที่จะจัดการและทำลายสินค้า ยังไงให้ถูกกฎหมายตามที่กำหนดไว้ และยังสามารถขอคืนภาษีได้อีก ผู้ประกอบการจะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อทำลายสินค้าอย่างไร

ทำลายสินค้า คือ ?

การทำลายสินค้า (Product Destruction) หมายถึง กระบวนการกำจัดสินค้าออกจากคลังหรือตลาดด้วยวิธีการทำลายทิ้ง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเผา การบด การตัดชิ้นส่วน หรือการทำให้เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้อีก ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน กลับมาเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง รวมถึงเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อแบรนด์หรือชื่อเสียงของบริษัท

ประเภทสินค้าที่รอการ ทำลายสินค้า แบ่งเป็น 6 ประเภท

ของเสีย สินค้าเสื่อมสภาพ เศษซาก สินค้ามีตำหนิ สินค้าหมดอายุ สินค้าหมดความนิยม

ในการ ทำลายสินค้า แบ่งเป็น 2 กรณี

– ของเสียเก็บได้

– ของเสียเก็บไม่ได้

การ ทำลายสินค้า เสื่อมสภาพ สินค้ามีตำหนิ สินค้าหมดความนิยม สินค้าหมดอายุ ที่โดยสภาพสามารถเก็บรักษา และรอการทำลายพร้อมกันได้

มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งกรมสรรพากรให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการทำลาย
 2. ซึ่งสรรพากรพื้นอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายด้วย ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี

การ ทำลายสินค้า เสื่อมสภาพ สินค้ามีตำหนิ สินค้าหมดความนิยม สินค้าหมดอายุ ที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษา เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ในกรณีที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

 1. แจ้งกรมสรรพากรให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการทำลาย
 2. ต้องมีรายงานยืนยันการทำลายสินค้า เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

   ซึ่งสรรพากรอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลาย ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี หรือขอรายงานยืนยันการทำลายสินค้าด้วย

ในกรณีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 1. ต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้า
 2. ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้เป็นสินค้าเสียหาย
 3. กรณีสินค้าที่ได้รับคืน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมีเอกสารหลักฐานการรับคืนสินค้า และให้มีการลงลายมือชื่อของลูกค้าที่คืนสินค้า พนักงานที่รับคืนสินค้าด้วย
 4. ให้พนักงานฝ่ายคลังสินค้าที่เก็บรักษาสินค้าเสียหายตรวจนับและ ลงลายมือชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายบัญชีทราบด้วย

ทั้งนี้ การทำลายสินค้า สรุปได้ว่า

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทส่งออก บริษัทที่นำเข้าวัตถุดิบต่างๆ ที่มีโลโก้หรือยี่ห้อของแบรนด์ หากไม่มั่นใจว่าสินค้าของคุณจะถูกนำส่งไปกำจัดจริงหรือไม่ ทางเรา บริษัท เอ็น-เทค โนโลยี มีบริการทำขั้นตอนสุดท้ายให้คุณ คือการทำลายสินค้าอย่างถูกหลักเกณฑ์และถูกกฎหมาย มีเอกสารยืนยันหลังจากทำลายสินค้าทุกครั้ง มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านการดำเนินเอกสาร และขั้นตอนการทำลายอย่างถูกต้อง ไม่เปิดโอกาสให้สินค้าของคุณเล็ดลอดออกไปออกไปสู่ตลาดมืดแน่นอน ใช้บริการเอ็น-เทคโนโลยี

 • วิเคราะห์กากของเสียฟรี
 • วาง Box กากของเสียให้ฟรี
 • ดำเนินเอกสารฟรี
 • คีย์ขอ สก.2 ฟรี
 • ให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายฟรี

ขั้นตอนการให้บริการ การทำลายสินค้า

 1. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 2. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 3. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 4. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 5. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 6. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 7. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 8. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 9. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 10. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทคฯ ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 11. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 12. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 13. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 14. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 15. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน
ทำลายสินค้า 1 (1)

Products off spec Live

ล้ำไปอีกขั้น! กับการให้บริการทำลายสินค้า ที่ให้คุณได้ดู Live สดขั้นตอนการทำลาย เหมือนได้เข้าไปดูที่หน้างานด้วย 3มุมกล้อง ให้คุณได้รับชมอย่างจุใจ 1ชม.เต็ม

บริการทำลายสินค้าพร้อมรับชม Live สด ดีอย่างไร?
- ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมการทำลายสินค้าที่หน้างานด้วยตนเอง มีเวลาให้คุณได้ทำงานอื่นๆระหว่างรับชม Live
- ไม่ต้องทนร้อน ไม่ต้องเหนื่อย หรือได้กลิ่นของเสียอีกต่อไป นั่งดู Live สบายๆผ่านหน้าจออุปกรณ์ของท่าน พร้อมกับสามารถสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้
- สามารถบันทึก VDO หรือภาพถ่ายระหว่าง Live ด้วยอุปกรณ์ของท่านได้ มั่นใจของไม่หลุด และมีหลักฐานยืนยันเป็นเอกสารจากทางเรา

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส