ความสำคัญของการทำลาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน1

การรับประกันคุณภาพและความปลอดภัย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ในอุตสาหกรรมใดๆก็ตามการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ามีความสำคัญสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรฐานข้อมูลทางเทคนิค (มอก.) สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องผู้บริโภคและรักษาความสมบูรณ์ของแบรนด์ หนึ่งในการกระทำดังกล่าวคือการทำลายสินค้าที่ไม่ผ่าน มอก. อย่างมีความรับผิดชอบ

1. การปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคจาก สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

เหตุผลหลักในการทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. คือเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของผู้บริโภค มีการนำมาตรฐาน มอก. มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ เมื่อสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ เช่น อันตรายจากไฟฟ้า ความกังวลด้านสุขภาพ หรือการทำงานผิดปกติ การทำลายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ผลิตป้องกันไม่ให้สินค้าออกสู่ตลาดและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

2. การรักษาชื่อเสียงของแบรนด์จาก สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

การรักษาชื่อเสียงของแบรนด์ในเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจใดๆ สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอาจทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสื่อมเสีย ทำลายความไว้วางใจของผู้บริโภค และนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมาย ด้วยการทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. ในทันที

3. การปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

บริษัทต่างๆ อยู่ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่ควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง ห้ามจำหน่ายหรือจัดจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. โดยเด็ดขาด การทำลายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทำให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ ลดความเสี่ยงของผลทางกฎหมายและการเรียกร้องความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น โดยปฏิบัติตามกฎหมาย

4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

แม้ว่าการทำลายสินค้าอาจดูขัดกับสัญชาตญาณในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาทางเลือกอื่น การปล่อยให้สินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเข้าสู่ตลาดอาจส่งผลให้เกิดของเสียเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าเหล่านี้อาจถูกทิ้งเร็วหรือมีแนวโน้มที่จะทำงานผิดพลาด การทำลายสินค้าเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตสามารถป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นและการสะสมของเสีย ซึ่งเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนในระยะยาว

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน 2

สินค้าไม่ได้มาตรฐานต้องทำลายแบบถูกกฎหมายเท่านั้น !

ตามประมวลรัษฎากร การ “ขาย”สินค้าแล้วได้รายได้กลับมานั้นจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หากสินค้าชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ จึงจำเป็นจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การบริจาค การรีไซเคิล และยังคงต้องภาษีเนื่องจากตามประมวลรัษฎากรยังถือว่าเป็นการ “ขาย” เพราะฉะนั้นจะต้องการทำลายสินค้าเท่านั้นถึงจะไม่มีการเรียกเก็บภาษี

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลมาตรฐานของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านรูปแบบ ส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน ความปลอดภัย รวมไปถึงการทำหีบห่อ วิธีการบรรจุเพื่อให้สินค้า/ผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและไม่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากตรวจพบว่ามีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสั่ง “ทำลายสินค้า” ดังกล่าวให้เสียภาพ

จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า “สรรพากร” หรือ “สมอ.” มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าที่เสื่อมสภาพ หรือไม่เป็นตามข้อกำหนด ว่าจะต้องมีการทำให้เสียภาพ หรือทำลายให้สิ้นซากเท่านั้น

สรุปได้ว่า

การทำลาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. ถือเป็นหลักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบและจำเป็นสำหรับการรับรองความปลอดภัยของผู้บริโภค การรักษาชื่อเสียงของแบรนด์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานออกสู่ตลาด บริษัทต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการประกันคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ รักษาความสมบูรณ์ของแบรนด์ และสนับสนุนตลาดที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีฯ ให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม เราเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่า20ปีด้านจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ให้บริการทั่วประเทศ 24ชม. ให้บริการทำลายสินค้า 2 รูปแบบ

 1. ทำให้เสียรูปด้วยเครื่องตัด หรือเครื่องอัด
 2. นำเศษซากที่เกิดทำลายไปกำจัดไปฝังกลบหรือเผาทำลาย

ทำลายอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

 • มีใบอนุญาต 105 และ 106
 • รถขนส่งมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8)
 • รถขนส่งมีระบบการติดตาม (GPS)
 • สามารถเยี่ยมชมการทำลายได้ทุกขั้นตอน
 • มีเอกสาร รูปถ่าย วิดีโอคลิป เพื่อรับรองการทำลาย ฟรี
 • ประสานงาน ดำเนินการกับ สรรพกรและสมอ.ฟรี

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าและของเสียของคุณจะถูกทำลายสิ้นสภาพแน่นอน และถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมกับมีหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการยืนยันกับ สรรพากร หรือ สมอ. โดยที่มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษากับคุณตลอดเวลา

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน3

Products off spec Live

ล้ำไปอีกขั้น! กับการให้บริการทำลายสินค้า ที่ให้คุณได้ดู Live สดขั้นตอนการทำลาย เหมือนได้เข้าไปดูที่หน้างานด้วย 3มุมกล้อง ให้คุณได้รับชมอย่างจุใจ 1ชม.เต็ม

บริการทำลายสินค้าพร้อมรับชม Live สด ดีอย่างไร?

 • ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมการทำลายสินค้าที่หน้างานด้วยตนเอง มีเวลาให้คุณได้ทำงานอื่นๆระหว่างรับชม Live
 • ไม่ต้องทนร้อน ไม่ต้องเหนื่อย หรือได้กลิ่นของเสียอีกต่อไป นั่งดู Live สบายๆผ่านหน้าจออุปกรณ์ของท่าน พร้อมกับสามารถสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้
 • สามารถบันทึก VDO หรือภาพถ่ายระหว่าง Live ด้วยอุปกรณ์ของท่านได้ มั่นใจของไม่หลุด และมีหลักฐานยืนยันเป็นเอกสารจากทางเรา

รับทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ ทำลายจริง ของไม่หลุด ใช้ประโยชน์ทางภาษีได้

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง