บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ต้องทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน?

บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน

   บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นส่วนสำคัญในระบบการจัดการน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนที่อยู่รอบข้าง น้ำเสียที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตในโรงงานจำเป็นต้องผ่านกระบวนการบำบัดก่อนที่จะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ความสำคัญของการมีบ่อบำบัด กระบวนการบำบัดน้ำเสีย จนถึงการดูแลรักษาและการทำความสะอาด

บ่อบำบัดน้ำเสีย คืออะไร?

บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นโครงสร้างที่ใช้สำหรับการกำจัดสารปนเปื้อน และสารพิษออกจากน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสียถูกออกแบบมา เพื่อรับน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ ของ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการอื่น ๆ กระบวนการบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีหลายขั้นตอน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นการบำบัดทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ

ความสำคัญของบ่อบำบัดน้ำเสีย

1. การปกป้องสิ่งแวดล้อม

บ่อบำบัดน้ำเสียช่วยลดการปล่อยสารพิษ และสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร ซึ่งช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

2. การรักษาสุขภาพของประชาชน

การบำบัดน้ำเสียช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากการปนเปื้อนในน้ำ เช่น โรคอหิวาตกโรค และโรคบิด

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

การมีระบบบำบัดน้ำเสียช่วยให้โรงงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของภาครัฐเกี่ยวกับ การจัดการน้ำเสีย

ประเภทของ บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน

1. บ่อบำบัดแบบใช้อากาศ (Aerobic Treatment Pond)

บ่อบำบัดแบบใช้อากาศใช้จุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย กระบวนการนี้มักใช้เครื่องเป่าลมเพื่อเติมออกซิเจนลงไปในน้ำเสีย ทำให้จุลินทรีย์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. บ่อบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Treatment Pond)

บ่อบำบัดแบบไม่ใช้อากาศใช้จุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ บ่อบำบัดชนิดนี้มักใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์สูง กระบวนการนี้สามารถผลิตก๊าซมีเทน ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

3. บ่อบำบัดแบบใช้พืช (Constructed Wetlands)

บ่อบำบัดแบบใช้พืชเป็นการใช้พืชน้ำในการบำบัดน้ำเสีย พืชน้ำจะดูดซับสารอาหารและสารปนเปื้อนจากน้ำเสีย พร้อมทั้งสร้างที่อยู่อาศัยให้กับจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์

ความจำเป็นในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา บ่อบําบัดน้ำเสียโรงงาน เป็นประจำ

   เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานของ บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน และบ่อพักน้ำเสียการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเป็นประจำ เมื่อเวลาผ่านไป โครงสร้างเหล่านี้สามารถสะสมตะกอน เศษเล็กเศษน้อย และสารอินทรีย์อื่นๆ ทำให้ความจุลดลงและขัดขวางกระบวนการบำบัด การละเลยการบำรุงรักษาที่เหมาะสมอาจนำไปสู่การอุดตัน มีกลิ่น และประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยรวมลดลง

ความถี่ในการทำความสะอาด บ่อบําบัดน้ำเสียโรงงาน

   ความถี่ในการทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสียและ บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวก ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น และลักษณะของกระบวนการผลิต ตามแนวทางทั่วไป ขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นประจำอย่างน้อยทุก ๆ หกเดือน อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาดบ่อยขึ้นอาจจำเป็นหากสถานที่ผลิตน้ำเสียปริมาณมากหรือหากมาตรฐานคุณภาพน้ำเข้มงวดเป็นพิเศษ

การจ้างบริการระดับมืออาชีพในการทำความะอาด บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน

   เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาบ่อบำบัดและ บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน อย่างทั่วถึง ควรเลือกใช้บริการมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุม และใบอนุญาตในการทำงานที่ถูกต้อง โรงงานอุตสาหกรรมสามารถมุ่งเน้นที่การดำเนินงานหลักของตนได้ในขณะที่ดูแลระบบจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สรุป

การทำความสะอาด บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน และบ่อพักน้ำเสียเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องรักษาไว้ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน โรงงานอุตสาหกรรมมั่นใจได้ว่า ปลอดภัย ถูกกฎหมาย เมื่อใช้บริการ เอ็น-เทคโนโลยี เราเชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน และบ่อในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลายประเภท 

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 2. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 3. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 4. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 5. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 6. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 7. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 8. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 9. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 10. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 11. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทคฯ ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 12. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 13. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 14. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 15. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 16. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน
บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน-บริการฟรี

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ ทำความสะอาด บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส