วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมถูกต้องตาม กฎหมายกากอุตสาหกรรม

วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมถูกต้องตาม กฎหมายกากอุตสาหกรรม

การจัดการกากอุตสาหกรรมถูกต้องตาม กฎหมายกากอุตสาหกรรม 2566 ต้องทำอย่างไร?

En – Technology ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมทุกประเภท ถูกต้องตาม กฎหมายกากอุตสาหกรรม โดยสามารถปฏิบัติหน้างานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราเข้าใจถึงปัญหาของกากอุตสาหกรรม ที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเล็กๆทำให้ท่านทำผิด กฎหมายกากอุตสาหกรรม ที่คุณอาจโดนไม่รู้ตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านเกิดการหยุดดำเนินการ จนเกิดส่งผลกระทบต่อรายได้ของท่านอย่างมหาศาล

การกำจัดกากอุตสาหกรรม ตามที่กฎหมายถูกกำหนดมีไว้เพื่อควบคุมไม่ให้อุตสาหกรรมที่ไม่มีวิธีจัดการกากอุตสาหกรรม นำกากอุตสาหกรรมไปทิ้ง ลงคลอง ลงแม่น้ำ หรือนำไปทิ้งในป่า จนส่งผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

En – Technology จึงเห็นถึงปัญหา และคิดวิธีกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ตอบโจทย์สำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยไม่กระทบต่องสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการแยกกากอุตสาหกรรมอันตราย และไม่อันตราย เพื่อนำไปทำลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมอย่าวเป็นประจำ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กากอุตสาหกรรม

คือ ของเสียที่พบได้จากกระบวนการผลิตทุกชนิดที่ไม่ใช้แล้ว จากกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภทที่มีฐานที่ตั้งเกิดขึ้นใหม่ๆในประเทศไทยของทุกปี โดยหากมีปริมาณของเสียที่มากจนเกินไป และกำจัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บกากอุตสาหกรรมของท่านไม่สามารถจัดเก็บได้อีกต่อไป จนกระทั่งทำให้กระบวนการผลิตต้องหยุดดำเนินการหรือหยุดชะงักตัว รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรในองค์กรที่อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษ และสารพิษที่ลอยอยู่ในอากาศ ไม่เพียงเท่านี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเสื่อมสภาพได้

 

กากอุตสาหกรรม มีกี่ประเภท ?

1.กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

คือ ประเภทของเสียที่ไม่มีค่าความร้อน หรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เศษอาหาร ,เศษผ้า ,เยื่อกระดาษ ,กากตะกอน ,กากกาแฟ ,ขี้เถ้า และวัตถุดิบเสื่อมสภาพ ซึ่งสามารถนำไปทำลายเพื่อการนำไป รีไซเคิล ใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไป เช่น การทำปุ๋ย ,การทำอิฐ และการฝังกลบเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดิน

2.กากอุตสาหกรรมอันตราย

คือ ประเภทของเสียที่มีค่าความร้อนที่ก่อให้เกิดความอันตราย เช่น กากตะกอนจากระบบบำบัด  ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศ , ตะกรันลูมิเนียม ,น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ,น้ำมันปนเปื้อน ,ขยะปนเปื้อนสารเคมี , กรดเสื่อมสภาพ ,บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกปนเปื้อน,กากสี ,น้ำยาคูลแลนท์ เป็นต้น

แต่ก่อนที่กากอุตสาหกรรมจะถูกทำลาย จำเป็นต้องแยกแยะประเภทโดยการตรวจสอบทาง Lap เพื่อตรวจสอบว่ากากอุตสาหกรรมอยู่ในกลุ่มประเภท ไม่อันตราย หรืออันตราย เพราะในบางกรณีกากอุตสาหกรรมอาจจะมีสารปนเปื้อน จึงจำเป็นต้องแยกและจัดการอย่างถูกต้อง

ดังนั้น การมีความรับผิดชอบของโรงงานที่ก่อให้เกิดของเสียที่ไม่อันตราย และอันตรายจะต้องส่งไปยังสถานที่กำจัดถูกต้องด้วยบริการจาก En-technolohy ที่ปรึกษาด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกากของเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการดำเนินการ ทุกขั้นตอนได้รับการรับรองระบบ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบัน SOCOTEC

วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตาม กฎหมายกากอุตสาหกรรม 

กากอุตสาหกรรมชนิดแห้ง

กากอุตสาหกรรทมแห้ง / แข็ง

ขั้นตอนการกำจัด  : ทุบ ,บด ,อัด ,ตัด ,สับ และเหยียบ
กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย   : ฝังกลบ ,ทำปุ๋ย และทำอิฐ
กากอุตสาหกรรมอันตราย  : เผาทำลายในโรงไฟฟ้าเพื่อนำความร้อนเปลี่ยนเป็นพลังงาน                                                       ไฟฟ้า ,เผาโรงปูนเผาเอาพลังงานทดแทน ,เผาโรงปูนเผาเอา                                                   พลังงานเชื้อเพลิง และเผาทำลาย

 

กากอุตสาหกรรมชนิดเปียก

กากอุตสาหกรรมเปียก / เหลว

ขั้นตอนการกำจัด  : ทุบ ,บด ,อัด ,ตัด ,สับ และเหยียบ
กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย   : ฝังกลบ ,ทำปุ๋ย และทำอิฐ
กากอุตสาหกรรมอันตราย  : เผาทำลายในโรงไฟฟ้าเพื่อนำความร้อนเปลี่ยนเป็นพลังงาน                                                       ไฟฟ้า ,เผาโรงปูนเผาเอาพลังงานทดแทน ,เผาโรงปูนเผาเอา                                                   พลังงานเชื้อเพลิง และเผาทำลาย

 

กากตะกอนบ่อบำบัด

กากตะกอนบ่อบำบัด  น้ำ/เคมี

ขั้นตอนการกำจัด  : ดูดกากตะกอนจากบ่อบำบัด
กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย   : ฝังกลบ ,ทำปุ๋ย และทำอิฐ
กากอุตสาหกรรมอันตราย  : เผาทำลายในโรงไฟฟ้าเพื่อนำความร้อนเปลี่ยนเป็นพลังงาน                                                       ไฟฟ้า ,เผาโรงปูนเผาเอาพลังงานทดแทน ,เผาโรงปูนเผาเอา                                                   พลังงานเชื้อเพลิง และเผาทำลาย

 

ระยะเวลากำจัดกากอุตสาหกรรม

การรายงานข้อมูลการกำจัดกากอุตสาหกรรมตาม กฏหมายกากอุตสาหกรรม ปี2566

สำหรับผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator : WG) ตาม กฏหมายกากอุตสาหกรรม 

ต้องจัดทำรายงานประจำปี มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้ก่อกำเนิดต้องรายงานข้อมูลการจัดเก็บที่ยังไม่มีการจัดการ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน และการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน ในรอบปีที่ผ่านมาต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 1 เมษายนของปีถัดไป โดยการรายงานในรอบปี 2565 ต้องรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566  โดยรายงานผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingle Form)

**ถ้าหากฝ่าฝืนหรือรายงานล่าช้า มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท**

สำหรับผู้รับบำบัดหรือกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor: WP) ตาม กฏหมายกากอุตสาหกรรม 

ต้องส่งรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยรายงานผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingle Form)

**ถ้าหากฝ่าฝืนหรือรายงานล่าช้า มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท**

สนใจติดต่อ

จากที่กล่าวมา

อุตสาหกรรมการผลิต มักมีกากอุตสาหกรรมหรือของเสียจากการผลิต เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสายการผลิต ทำให้การดำเนินงานเกิดหยุดชะงัก จึงต้องทำการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ และถูกต้องตามบทกฎหมาย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศรอบข้าง

ดังนั้น  En-Technology จึงเป็นส่วนช่วยที่สำคัญในการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมครบวงจร ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารใบอนุญาตต่างๆอย่างเคร่งครัด และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินการได้อย่างไม่มีสดุด ด้วยการเลือกใช้บริการกับ En-Technology One Stop Service ให้บริการครบจบในที่เดียว มีบริการให้คำปรึกษา และพร้อมปฏิบัติหน้างานตลอด 24ชม. ให้บริการทั่วประเทศ

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

En – Technology ที่ปรึกษา กฎหมายกากอุตสาหกรรม ช่วยคุณได้อย่างไร?

 1. ประสบการณ์ในการกำจัดกากอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี
 2. ปรึกษาการกำจัดกากอุตสาหกรรมฟรี 24 ชม.
 3. บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม 24 ชม.
 4. ดำเนินการเรื่องเอกสาร “กฎหมาย” ให้ทั้งหมด
 5. เข้ารับงานด่วน งานเร่งรีบได้รวดเร็วภายในระยะเวลา 1 วัน
 6. บุคคลากรผ่านการฝึกอบรม และพัฒนาตลอดเวลา
 7. อุปกรณ์ที่ใช้มีความทันสมัย เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน
 8. มีหลักฐานการทำลายเป็น Clip VDO ให้ลูกค้าคลายความกังวล
 9. One Stop Service