Author Archives: admin en-technology

รับทำความสะอาดที่สูง เช็ดกระจกอาคารสูง โรยตัวเช็ดกระจก

“งานที่มีความเสี่ยงอันตราย” เช่นงานบนที่สูง เป็นงานที่ไม่ใช่งานประจำ และต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ CFP

En-Tech ได้ผ่านการรับรองประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ทำ อิฐ, ปุ๋ย

ใช้ บริการกำจัดขยะอันตราย กับ เอ็น-เท็คฯ คุณได้รับอะไรบ้าง?

บริการกำจัดขยะอันตราย วัสดุปนเปื้อน, กากสี, กากตะกอนสี, ตะกอนน้ำมัน, กรดไฮโดรคลอริก (HCI), กรดซัลฟิวริก (H₂SO₄), กรดไนตรึก (HNO₃)

บริการรับ กำจัดขยะอันตราย ภาชนะปนเปื้อน กากสี

มุ่งสู่นโยบาย ZERO LANDFILL เนื่องจากปัจจุบันกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวนมาก ซึ่งวิธีการกำจัดส่วนมากในประเทศไทยจะเลือกวิธีการฝังกลบ เพราะง่ายต่อการจัดการ แต่จะดีกวามั้ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนขยะอันตรายให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ ด้วยวิธี 043 ตามที่ได้นำเสนอในข้อมูลข้างต้น ด้วยนโยบายของทาง บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด [...]

รับทำความสะอาด ไซโล ถังแป้ง ถังน้ำมัน ถังเก็บวัตถุดิบ ในที่อับอากาศ

ถังไซโล ถังเก็บวัตถุดิบ ถังเก็บแป้ง สำหรับโรงงานที่ใช้แป้งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตเป็นสินค้าออกมานั้น สาเหตุที่โรงงานต้องทำความสะอาดถังไซโล จะประกอบไปด้วยเหตุผลหลักๆคือ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่น สก.2

การคีย์ สก.2 ของวิธีกำจัดกากฯ แต่ละประเภท ต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง? โพสนี้เป็นการแชร์ข้อมูลจากประสบการณ์จากบริษัท En-Tech เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านในการพิจารณาขอเอกสารแนบ

บริษัทรับ ทำลายสินค้า ท่าเรือ สรรพากร ศุลกากร สมอ. BOI เพื่อลดต้นทุน และภาษี

บริษัทรับ ทำลายสินค้า สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ตกรุ่น เพื่อลดต้นทุนและภาษี ตามข้อกำหนด สรรพากร ศุลกากร สมอ. BOI ถูกกฏหมายมีหนังสอรับรอง

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

บริษัทมี การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม หลายวิธีมากกว่า การฝังกลบ เช่น เผาเพื่อเอาพลังงาน เผาทำลาย หรือ นำไปรีไซเคิล มีใบอนุญาตถูกต้อง

รู้หรือไม่? กากของเสีย ที่ยกเว้น สก.2 ก็ต้องคีย์ในระบบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการกำจัด กากของเสีย ตามข้อกำหนด กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง [...]

รีไซเคิล กากอุตสาหกรรม ด้วยการทำอิฐ ตามนโยบาย Zero Landfill

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ รีไซเคิล กากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการ ทำอิฐ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี [...]