บริการรับ กำจัดขยะอันตราย ภาชนะปนเปื้อน กากสี

กำจัดขยะอันตราย

กำจัดขยะอันตราย ให้เป็นพลังงานได้อย่างไร?

กำจัดขยะอันตราย (Hazardous Waste) ด้วยวิธีการเผาเพื่อเอาพลังงาน (Burn For Energy Recovery) ด้วย รหัสกำจัด043 เพื่อการฝังกลบขยะศูนย์ อยู่ในรูปให้กลายเป็นประสิทธิภาพที่แท้จริง (CO2) ไอน้ำ (H2O) และสุดท้ายคือพลังความร้อนในร่างกายของสนิมจะกำจัดขยะแล้วการเผาในประสิทธิภาพของพลังงานที่นำความร้อนกลับมา การผลิตไฟฟ้า เช่น การผลิตไอน้ำ, พลังงานไฟฟ้าได้

ขยะอันตราย Hazardous Waste กําจัดอย่างไร ?

   เป็นหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออันตรายที่เป็นอันตรายสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลเนื่องมาจากการดำเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่สำคัญ นั่น:

 1. ขยะอันตราย
  • ขยะอันตรายนั้นประเภทต่างๆ ตามรายงานข่าวอันตรายที่ประกอบอยู่ เช่น สารเคมี, สารพิษ, วัตถุไวไฟ, วัตถุประตูมันตระเวน เป็นต้น
 2. เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
  • ขยะอันตรายต้องถูกจัดเก็บในที่นี้จะเป็นไปตามที่เรียกร้องหรือพื้นที่
  • ขยะอันตรายจำเป็นต้องมีการขนส่งที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 3. ขยะอันตราย
  • ขยะอันตรายต้องถูกกำจัดที่แพร่หลายและระบบควบคุม เช่น การฝังกลบขยะอันตรายเผาขยะในระบบควบคุมมลพิษได้
 4. ของเสียที่เป็นผลพลอยได้
  • กำจัดของเสียในการกำจัดขยะที่เป็นอันตราย เช่น การเผาไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 5. การควบคุมและการตรวจสอบ
  • ผู้รายงานเกี่ยวกับรายงานขยะอันตรายรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานและการปฏิบัติตามการตรวจสอบ
 6. การควบคุมและการควบคุม
  • พนักงานจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองความสุขต้องได้รับการปฏิบัติและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย

กฎหมายที่คาดว่าจะตรวจพบขยะในประเทศไทยมีหลายฉบับเช่น พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม, พ.ร.บ. อุตสาหกรรมและกฎกระทรวงที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดจะปลอดภัยต่อการที่ขยะอันตราย ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของขยะที่เผาเพื่อเอาพลังงานได้(043)

– วัสดุที่เหมาะสม(เศษผ้าถุงมือที่น้ำมัน)
– กากสี
– กากน้ำมัน
– บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกที่เป็นเป้าหมาย

รวมกำจัด 043 คือการเผาเพื่อเอาพลังงาน เช่น สินค้าการตรวจสอบ, เศษพลาสติก, เศษยางเป็นต้น

> ขยะอันตรายอื่นๆ <<

> วิธีจัดการขยะวิธีอื่นๆ <<

ของการล่าช้า 043

– การควบคุมนโนบาย Zero Landfill ขึ้นอยู่กับการประกอบกิจการโรงงาน
– ได้พลังงานไฟฟ้าจากการเผาไหม้
– ปัญหาภาวะโลกร้อนเพราะเป็นการจัดการขยะที่น่ารังเกียจ
– ไม่คำนึงถึงการสืบค้นของขยะในดินและแหล่งน้ำ
– กระเป๋าเดินทาง กำจัด

มุ่งสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการฝังกลบเป็นศูนย์

กากบาทปัจจุบันของเสียโรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวนมากซึ่งวิธีการกำจัดในหลายแห่งจะเลือกวิธีการฝังกลบ

เนื่องจากองค์กรต่างๆ มักจะดีกวาหรือเปล่าหากมีขยะอันตรายถึงประโยชน์โดยอ้างว่าสามารถนำเสนอได้ 043 นำเสนอได้นำเสนอข้อมูลในข้อมูล

ด้วยวิธีการของทางบริษัทเอ็น-เทคโนโลยี คอนเซนเตอร์ จำกัด เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสิ่งแวดล้อม

การฝังกลบเป็นศูนย์

คือแนวคิดและการตั้งค่าตามปกติโดยไม่มีขยะเพื่อให้ขยะไปฝังกลบในหลุมฝังกลบ (Landfill) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงการใช้ซ้ำขยะรีไซเคิลขยะทั้งหมดเพื่อให้ขยะทั้งหมดถูกนำไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือถูกถูก ทำลายโดยไม่ต้องทิ้งขยะลงสู่หลุมฝังกลบเลย

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมครบวงจร 24ชม.

บริษัทเอ็น-เทคโนโลยีฯ สามารถกำจัดกากอุตสาหกรรม  ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปีในด้านการจัดการขยะและอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแบบครบวงจรทั่วประเทศ 24 ชม.

รับกำจัดขยะอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมกำจัดกากอุตสาหกรรมกำจัดกากกากของเสียกำจัดกำจัดขยะอันอันกำจัดกำจัดสารเคมีกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์กำจัดขยะมูลฝอยกำจัดสินค้ากำจัดซากแผงโซล่าเซลล์โดยนำมาดำเนินการตามรายละเอียดประเภทต่างๆ 105 (3-105-145/47สป) และอีกครั้งโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย

ฟังก์ชั่นการทำงานของ  บ่อบำบัดสำหรับ  หมักซอสของเสีย กำจัดกากตการทำงานในบ่อดักดักไขมัน บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อดักเกรอะบริการดูแลระบบบ่อบำบัดโดยเจ้าหน้าที่และอบรมการทำงานในสถานมองเห็นอากาศ ถูกต้องตามกฎหมาย

กระบวนการขนส่งกากของเสียโดยรถขนส่งมีหลายขั้นตอนการขนส่งวัตถุอันตราย (วอ.8) กระบวนการเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมโดยกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นระบบตาม มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบัน SOCOTEC”

มีบริการ  กำจัดขยะอันตราย

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
  -ดูหน้างานลักษณะของของเสียประเภทต่างๆ ที่เป็นอันตราย อันตรายหรือไม่อันตราย
  -ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน เช่น รถกระบะ4 ล้อ, Roll off Box , Roll off Tank
  -เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ เบื้องต้น
 2. ระวังภายใน 2 วัน
 3. ตรวจสอบ  LAB 7   วัน ( ฟรี)
  – ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างแม่นยำเพื่อตรวจสอบการพิจารณา 1 ความถี่/ตัวอย่าง
  – เซลล์จะรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานใน 7 วัน
  – ส่งวิเคราะห์ ให้กับทางลูกค้า
 4. ขออนุญาต สก.2 (3-5 วัน)
  – ลูกค้าที่ต้องการยื่นสก.2 หรือกรมโรงงานทางเอ็นเทคฯ ขั้นตอนการสมัครการใช้บริการ สก.2 ให้ทำแล้วเสร็จ –
  สนับสนุนข้อมูลการยื่นสก.2 ผู้บริหาร (พร้อมผลการวิเคราะห์ทุกท่าน)
  -มีเจ้าหน้าที่ค่อยติดตามผล สก.2 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้นักท่องเที่ยวประเมาน 3-5 วัน
 5. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า  12 ชั่วโมง  –  บริการขนส่งรถ 24 ชั่วโมง
  – เพื่อให้เซลล์ตรวจสอบรถขนส่งลูกค้าของเรา
  – เพื่อให้เซลล์เข้าใจเอกสารของระบบการกากของเสียออกนอกโรงงาน (Manifest)

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนเนอร์ ทินเนอร์ จำกัด  รองรับปัญหากากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษในองค์กรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมปฏิบัติการประมวลผลที่มีการตรวจสอบกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตามระเบียบทาง กฎหมายสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ 

EN-TECH  คือทางออกที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาในการจัดการอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ติดต่อสอบถาม 

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ตามปกติ

✅ หมดความกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅ หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานเล็กๆให้เราดูแล
✅ หมดกังวลเรื่องกฎหมายที่เราให้ความช่วยเหลือพร้อมสนับสนุน
✅ หมดกังวลเรื่องเวลาให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการปรับปรุงผล
ที่ปรึกษาฟรี ตรวจสอบทุกขั้นตอนพร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
เรื่องกฎหมายอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
โทรเลย  ☎ :  086-3188970  (24 ชั่วโมง)

รายชื่อจังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดขยะอันตราย

#สมุทรปราการ #นนทบุรี #ปทุมธานี #พระนครศรีอยุธยา #อ่างทอง #ลพบุรี #สิงห์บุรี #ชัยนาท #สระบุรี #ชลบุรี #ระยอง #นทบุรี #ตราด #ฉะเชิงเทรา #ปราจีนบุรี #นครนายก #สระแก้ว #นครราชสีมา #บุรีรัมย์ #สุรินทร์ #ศรีสะเกษ #อุบลราชธานี #ยโสธร #ชัยภูมิ # เขตปกครอง #บึงกาฬ #หนองบัวลำภู #ขอนแก่น #อุดรธานี #เลย #หนองคาย #มหาสารคาม #ร้อยเอ็ด #กาฬสินธุ์ #สกลนคร #นครพนม #มุกดาหาร #เชียงใหม่ #ลำพูน #ลำปาง #อุตรดิตถ์ #แพร่ #น่าน #พะเยา #เชียงราย #แม่ฮ่องสอน #นครสวรรค์ #อุทัยธานี #กำแพงเพชร # ตาก #สุโขทัย #พิษณุโลก #พิจิตร #เพชรบูรณ์ #ราชบุรี #กาญจนบุรี #สุพรรณบุรี #นครปฐม #สมุทรสาคร #สมุทรสงคราม #เพชรบุรี #ประจวบคีรีขันธ์ #นครศรีธรรมราช #กระบี่ #พังงา #ภูเก็ต #สุราษฎร์ธานี #ระนอง #ชุมพร #สงขลา #สตูล #ตรัง #พัทลุง #ปัตตานี # ยะลา #นราธิวาส