การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

รู้หรือไม่ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม มีวิธีจัดการมากกว่าการฝังกลบ 071, 073

ในปัจจุบันผู้ประกอบการที่เป็นผู้ก่อกำเนิดของเสีย มักจะเลือกจัดการ กากของเสียอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการ ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ของเสียไม่อันตราย (071) และ ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (073) เพราะ….เป็นวิธีที่ง่ายต่อการจัดการที่สุด

แต่นอกจากนี้ยังมีวิธีการกำจัดอื่นๆที่สามารถทำได้ โดยดูตามความเหมาะสมของ กากอุตสาหกรรม แต่ละประเภท ดังนี้

เชื้อเพลิง พลังงาน

042 ทำเชื้อเพลิงผสม เช่น เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน, วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน, กากตะกอนปนน้ำมัน ตะกอนสี, น้ำปนน้ำมัน

043 เผาเพื่อเอาพลังงาน เช่น สินค้าเสื่อมสภาพ,เศษพลาสติก,เศษยาง เป็นต้น

044 เชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ เช่น กากสี, น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว, พลาสติกปนเปื้อน เป็นต้น

เผาทำลาย

074 ผาทำลายในเตาเผาขยะทั่วไป เช่น กระดาษ, เศษกระดาษ, พลาสติก, ผ้า

075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (Hazardous Waste) เช่น แผงโซล่าเซลล์เสื่อมสภาพ, น้ำเสียปนเปื้อนสารเคมี ,สารเคมีอันตราย

076 เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ เช่น .กากตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำเสีย,น้ำเสียจากกระบวนการผลิตยา ,น้ำเสียจากการล้างถังสี

รีไซเคิล

049 กระบวนการรีไซเคิล เช่น หลอดไฟ, กระบวนการไพโรไลซิส(Pyrolysis) ยางรถยนต์, กากตะกอนที่ไม่เป็นอันตราย นำมาทำอิฐ

083 หมักทำปุ๋ย หรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน (เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น) เช่น กากของเสียจากโรงงานผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เยื่อกระดาษ กากกาแฟ, กากมัน, นมเสื่อมสภาพ, ยีสต์, กากส่าเหล้า, ปูนขาว, กากตะกอนจากระบบบำบัดชีวภาพ, ขี้เถ้า เป็นต้น

ข้อดีของการใช้วิธี การจัดการกาก ของเสียที่หลากหลาย

 • ลดปริมาณกากของเสียที่ฝังกลบ: การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการจัดการกากของเสียช่วยลดปริมาณกากของเสียที่ต้องถูกฝังกลบ ทำให้สามารถใช้พื้นที่ในการฝังกลบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ลดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: การใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การรีไซเคิลและการย่อยสลายทางชีวภาพ ช่วยลดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • สร้างพลังงานและทรัพยากรทดแทน: การเผากากของเสียและการย่อยสลายทางชีวภาพสามารถผลิตพลังงานทดแทน เช่น ไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพ ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน องค์กรและชุมชนต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันในการสร้างระบบการจัดการกากของเสียที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การจัดการกากของเสียเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 2. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 3. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน  เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 4. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 5. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 6. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 7. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 8. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 9. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 10. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 11. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทคฯ ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 12. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 13. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้  ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 14. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 15. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 16. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน

จากที่กล่าวมา

ทั้งนี้ก่อนการกำจัดหรือบำบัด การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม กากของเสีย ต้องมีการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ LAB ประมาณ 1กิโลกรัม โดยที่ En-tech จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บตัวอย่างให้ถึงสถานที่ รวมถึงยังมีบริการ ขออนุญาต สก.2 จัดทำเอกสารสำหรับดำเนินการตามระบบกระทรวง มีรถขนส่งเข้ารับสินค้าถึงหน้างานและจัดส่งถึงปลายทาง เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าแบบ One Stop Service

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด มุ่งมั่นตอบสนองต่อปัญหากาก ของเสียอุตสาหกรรม และ มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการรวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมปฏิบัติการขนส่ง ที่มีความสามารถในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากสนใจสามารถ ติดต่อสอบถาม

EN-TECH คือ ทางออกที่ตอบโจทย์ทุกปัญหา ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

 เงื่อนไขการให้บริการ

✅ รับกำจัดกากอุตหกรรมขั้นต่ำ 100 กิโลกรัม

✅ ให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท โรงพยาบาล และราชการ เท่านั้น

✅ ให้บริการลูกค้าที่มีแผนดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี

✅ ให้บริการทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ บ่อน้ำเสีย,บ่อเก็บน้ำ,ถังไซโลวัตถุดิบ

❎ ไม่รับซื้อกากอุตสาหกรรม

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส