Category Archives: เกร็ดความรู้

นำของเสียออกนอกบริษัท

ผู้ก่อกำเนินของเสียหลายๆท่าน อาจเข้าใจว่าเมื่อมีใบอนุญาต สก.2 แล้ว จะสามารถ นำของเสียออกนอกบริษัท ไปทิ้งที่ไหนก็ได้ หรือจะเลือกใช้บริการจากผู้รับกำจัดที่ไม่มีใบอนุญาต และนำของเสียของท่านไปทิ้งอย่างถูกค่าใช้จ่าย…แต่ผิดกฏหมาย! แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 “ผู้ก่อกำเนิดของเสียจะต้องรับผิดชอบ [...]

วิธีการขอเลขประจำตัว 13 หลัก

การขอเลขประจำตัว 13 หลัก “สำหรับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย” ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ เลขประจำตัว 13 หลัก หมายถึง รหัสที่กรมโรงงานออกให้สําหรับผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายและสําหรับผู้ก่อกําเนิดของเสียอันตราย เลขประจำตัวมีรูปแบบดังนี้ DIW-G-XXXXXXXXX เข้าไปที่เว็บไซต์ www.diw.go.th จากนั้นคลิกที่เมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” คลิกที่เมนู “ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)” ดำเนินการ [...]

ขยะอันตราย คือ?

ขยะอันตราย หรือ ขยะไม่อันตราย พิจารณาจากอะไรตามกฎหมาย? กำหนดโดย “บัญชีรายชื่อ และกระบวนการผลิต” คุณสมบัติ เข้าข่าย “ของเสียอันตราย” ตามกฎหมาย ไวไฟ กัดกร่อน เกิดปฏิกิริยา สารพิษ [...]

กำจัดกากตะกอน กากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีทำปุ๋ยได้?

กากอุตสาหกรรม ทำปุ๋ยได้? กากของเสีย กากตะกอนจากโรงงานที่ไม่ใช่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป เยื่อและกระดาษ นำกำจัดด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ย (083) ได้หรือไม่   การกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการหมักทำปุ๋ย (083) ถือเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดวิธีหนึ่ง [...]

คุณทำ สก.3 แล้วหรือยัง ?

สก.3 คือ ? รายงานการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นของเสียอันตราย(Hazardous Waste) และที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (Non HazardousWaste) ในรอบปีที่ผ่านมา ทำเมื่อใด ? ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีถัดไป  ไม่ส่งรายงานประจำปี [...]

Waste Generator

หน้าที่ของ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย(Waste Generator) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอบ มีหน้าที่อะไรบ้าง ไม่ครอบครองของเสียภายในโรงงานเกินเวลา90วันหากเกินต้องยื่นขออนุญาตตามแบบ สก.1 ต้องจัดทำแผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน มีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะด้าน ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน [...]

Manifest คือ ?

Business photo created by katemangostar - www.freepik.com

รู้หรือไม่? เลขประจำตัว 13หลัก ออกให้ผู้ก่อกำเนิด…

ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายที่มีของเสียอันตรายมากกว่า 100 กิโลกรัมต่อเดือนขึ้นไปเท่านั้น ที่ต้องขอเลขประจำตัว 13 หลัก DIW-G-XXXXXXXXX กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่!!!!! ผู้ก่อกำเนิดของเสียไม่อันตราย ใช้เลขประจำตัวในการเข้าระบบเป็น เลขทะเบียนโรงงานของตัวเองได้เลย

ขยะอุตสาหกรรม แบบไหนที่ควรนำไปกำจัดด้วยกระบวนการหมักทำปุ๋ย?

การกำจัดขยะอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการหมักทำปุ๋ย (083) ถือเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดวิธีหนึ่ง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกกำจัดขยะอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง-โรงงานอาหาร เครื่องดื่ม-โรงงานกระดาษ เยื่อกระดาษ-โรงงานเกษตรแปรรูป แต่ !….โรงงานประเภทอื่นๆ อย่าเพิ่งน้อยใจไป หากขยะอุตสาหกรรมของท่านเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์นี้ ก็สามารถนำไปทำปุ๋ยได้เช่นกัน

ขยะอุตสาหกรรม แบบไหนที่ควรนำไปกำจัดด้วยกระบวนการฝังกลบ?

หลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามกฎหมายกำหนด ได้แก่1. หลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Sanitary landfill)2. หลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมอันตราย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (Secure landfill of stabilized [...]