Tag Archives: กรมโรงงาน

วิธีการขอเลขประจำตัว 13 หลัก

การขอเลขประจำตัว 13 หลัก “สำหรับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย” ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ เลขประจำตัว 13 หลัก หมายถึง รหัสที่กรมโรงงานออกให้สําหรับผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายและสําหรับผู้ก่อกําเนิดของเสียอันตราย เลขประจำตัวมีรูปแบบดังนี้ DIW-G-XXXXXXXXX เข้าไปที่เว็บไซต์ www.diw.go.th จากนั้นคลิกที่เมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” คลิกที่เมนู “ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)” ดำเนินการ [...]