Tag Archives: กำจัดกากของเสีย

ประเภทของภาชนะบรรจุขยะ

WASTE CONTAINERS เอ็น-เทคฯให้บริการวาง ภาชนะบรรจุขยะ ฟรี! ให้กับผู้ใช้บริการของเรา รวมถึงให้เช่าภาชนะเราดูแลควบคุมคุณภาพ บำรุงรักษาภาชนะให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานก่อนนำไป Support ลุกค้าทุกท่าน เพราะเรา…อยากให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด ประเภทภาชนะที่เรา Support1. ROLL OFF [...]

กำจัดกากตะกอน กากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีทำปุ๋ยได้?

กากอุตสาหกรรม ทำปุ๋ยได้? กากของเสีย กากตะกอนจากโรงงานที่ไม่ใช่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป เยื่อและกระดาษ นำกำจัดด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ย (083) ได้หรือไม่   การกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการหมักทำปุ๋ย (083) ถือเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดวิธีหนึ่ง [...]