Tag: ทรายไส้แบบ

กากอุตสาหกรรม ทำอิฐ
service

กากอุตสาหกรรม ทำอิฐ

https://www.youtube.com/watch?v=zEzSTSM3q8k ดีกว่ามั้ย? ถ้ากากอุตสาหกรรมเหล่านี้ รีไซเคิลได้….ด้วยวิธีการ กากอุตสาหกรรมทำอิฐ เพื่อตอบสนองนโยบาย ZERO LANDFILL ของผู้ประกอบกิจการโรงงานในปัจจุบัน บริษัท เอ็น-เทคฯ รับกำจัดกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ประเภท ปูนซีเมนต์  ขี้เถ้า ทรายหล่อแบบ ทรายไส้แบบ ฝุ่นทราย …

Read More