Tag Archives: ทำความสะอาดบ่อบำบัด

บริการทำความสะอาด ล้างบ่อบำบัด / บ่อพักน้ำเสีย ในโรงงาน

โปรโมชั่นรับหน้าฝน บริการทำความสะอาด ล้างบ่อบำบัด / บ่อพักน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม บริการงานคลีนนิ่ง (CLEANING) อย่างครบวงจร

บริการ ทำความสะอาดบ่อบำบัด

บริการ ทำความสะอาดบ่อบำบัด ทำความสะอาดไซโล ทำความสะอาดถังบรรจุสารเคมี ทำความสะอาดบ่ออับอากาศ ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน มีใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และ ที่สูง ทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฏหมาย เลือกใช้บริการกับ En-Technology One Stop Service [...]