Tag Archives: น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว

ขยะอันตราย คือ?

ขยะอันตราย หรือ ขยะไม่อันตราย พิจารณาจากอะไรตามกฎหมาย? กำหนดโดย “บัญชีรายชื่อ และกระบวนการผลิต” คุณสมบัติ เข้าข่าย “ของเสียอันตราย” ตามกฎหมาย ไวไฟ กัดกร่อน เกิดปฏิกิริยา สารพิษ [...]