ขยะอุตสาหกรรม แบบไหนที่ควรนำไปกำจัดด้วยกระบวนการฝังกลบ?

ขยะแบบไหนที่ควรฝังกลบ

หลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามกฎหมายกำหนด ได้แก่
1. หลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Sanitary landfill)
2. หลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมอันตราย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (Secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)


แต่ไม่ใช่ว่าขยะอุตสาหกรรมทุกประเภทจะนำไปฝังกลบได้ เรามาดูกันว่าขยะอุตสาหกรรมที่มีลักษระแบบไหนจึงเหมาะสมนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ขยะแบบไหนที่ควรฝังกลบ