บริการกำจัดแผงโซล่าเซลล์

รับกำจัดแผงโซล่าเซลล์
รับกำจัดแผงโซล่าเซลล์
รับกำจัดแผงโซล่าเซลล์

บริการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ แตกหัก-เสียหาย แผงโซล่าเซลล์เสื่อมสภาพ-หมดอายุการใช้งาน ทุกประเภท ด้วยวิธีการ (073)ฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอันตราย หรือ(075)เผาด้วยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย ทุกขั้นตอนมีเอกสารรับรอง ถูกต้องตามกฎหมายการจัดการของเสียหรือวัตถุอันตราย เพื่อรองรับปัญหาแผงโซล่าเซลล์ที่กำจังจะหมดอายุการใช้งานหลานแสนตัน รวมถึงบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมทุกประเภทแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 20ปี ทำให้เรามีทีมงานผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมในโรงงานครบทุกด้าน เราให้คำปรึกษาฟรี และมีบริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญและไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

สนใจใช้บริการติดต่อ
Hotline : 086-3188970
LINE : @entechnology