ปริมาณกากของเสียมีน้อย ยังไม่ส่งกำจัดได้หรือไม่?

????ปริมาณกากของเสียมีน้อย….
????รอรวบรวมปริมาณ….
????ยังหาผู้รับกำจัดไม่ได้…..

ยังไม่ส่งกำจัดได้หรือไม่? และต้องทำอย่างไรดี?

✅สามารถทำได้ค่ะ เพียงแค่คุณขอ สก.1 เท่านั้นนน!!!