Category Archives: เกร็ดความรู้

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

Environmental Impact Assessment (EIA) หรือการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อธุรกิจ กำจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม

SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี

SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ที่บ่งบอกความอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิด ถูกใช้ในภาคส่วนอุตสาหกรรม

กำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด ESG

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด ESG โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social), และการบริหาร (Governance)

การจัดการสารเคมีอันตราย ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นการบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่มีเติบโตอย่างมั่นคง แต่ใครหลากหลายคนมักจะลืมไปว่า ยิ่งมีการผลิต หรือพัฒนาสินค้ามากขึ้นเท่าไหร่ ก็ย่อมจะมีของเสียมากขึ้น

วิธีการกำจัด กากอุตสาหกรรมอันตราย

วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการจัดการ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกากอุตสาหกรรมด้วย และการวิเคราะห์อย่างถูกต้องจะเป็นสิ่งสำคัญในการกำจัด กากอุตสาหกรรมอันตราย

รับทำความสะอาดบ่อดักไขมัน ป้องกันปัญหาท่ออุดตัน

บ่อดักไขมันหากไม่ได้ทำความสะอาด หรือทำความสะอาดบ่อดักไขมัน แบบผิดวิธีอาจส่งผลให้เกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆส่งกลิ่นเหม็นเน่า

วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมถูกต้องตาม กฎหมายกากอุตสาหกรรม

ด้วนการแยกกากอุตสาหกรรมอันตราย และไม่อันตราย เพื่อนำไปทำลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด โดยผู้เชี่ยวชาญ

ความสำคัญของการทำลาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร/สมอ. ต้องมีวิธีทำลายอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะไม่มีการเรียกเก็บภาษี มีใบรับรองการทำลาย

บริการระดับมืออาชีพสำหรับการ ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน

ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน ประเภทต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ มีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

การ ทำลายสินค้า อย่างไร? ที่ขอคืนภาษีได้ และยังถูกกฎของสรรพากร

การ ทำลายสินค้าที่ถูกต้อง และยังถูกกฎของสรรพากร และจะทำลายสินค้าอย่างไรให้ขอภาษีคืนได้อีก และเนื่องจากการ ทำลายสินค้า ไม่สามารถทำได้ตามใจชอบ