Category Archives: เกร็ดความรู้

ความสำคัญของการทำลาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร/สมอ. ต้องมีวิธีทำลายอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะไม่มีการเรียกเก็บภาษี มีใบรับรองการทำลาย [...]

บริการระดับมืออาชีพสำหรับการ ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน

ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน ประเภทต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ มีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ [...]

การ ทำลายสินค้า อย่างไร? ที่ขอคืนภาษีได้ และยังถูกกฎของสรรพากร

การ ทำลายสินค้าที่ถูกต้อง และยังถูกกฎของสรรพากร และจะทำลายสินค้าอย่างไรให้ขอภาษีคืนได้อีก และเนื่องจากการ ทำลายสินค้า ไม่สามารถทำได้ตามใจชอบ [...]

อัพเดทเอกสาร ใบ Manifest กากของเสีย ฉบับใหม่ 2566 เหลือแค่1ฉบับ?

เอกสาร Manifest (เมนิเฟส) ฉบับใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Waste Generator, Waste Transporter, Waste Processor ในการยื่นเอกสาร กอ.2 ปีต่อไป [...]

รายงานข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 2566 ต้องมีอะไรบ้าง?

รายงานข้อมูล กากอุตสาหกรรม 2566 Waste Generator หรือ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมบังคับใช้ แตกต่างจากเดิม ดังนี้ [...]

กฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม 2566 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง!

กฎหมายกากอุตสาหกรรม ปี2566 ที่ผู้ประกอบการควรรู้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงประกาศฉบับล่าสุด ทีผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ [...]

รับทำความสะอาดที่สูง เช็ดกระจกอาคารสูง โรยตัวเช็ดกระจก

“งานที่มีความเสี่ยงอันตราย” เช่นงานบนที่สูง เป็นงานที่ไม่ใช่งานประจำ และต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก [...]

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ CFP

En-Tech ได้ผ่านการรับรองประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ทำ อิฐ, ปุ๋ย [...]

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่น สก.2

การคีย์ สก.2 ของวิธีกำจัดกากฯ แต่ละประเภท ต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง? โพสนี้เป็นการแชร์ข้อมูลจากประสบการณ์จากบริษัท En-Tech เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านในการพิจารณาขอเอกสารแนบ [...]

การ กำจัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาส่วนใหญ่ที่ลูกค้าพบ เมื่อมีน้ำเสีย? หลังจากบำบัดแล้ว ค่าน้ำเกินมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด หากปล่อยทิ้งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือโดนค่าปรับ มีปริมาณเยอะ สถานที่จัดเก็บ/บำบัดไม่เพียงพอ ต้องการภาชนะซัพพอร์ตสำหรับน้ำเสีย มีความจำเป็นต้องส่งกำจัด เคสตัวอย่างจากลูกค้าของเรา บริษัทซัพพอร์ตภาชนะสำหรับใส่น้ำเสียเพื่อความสะดวกของลูกค้า โดยบริษัท [...]