Category Archives: เกร็ดความรู้

ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย กำจัดสารเคมี ป้องกันมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

กำจัดสารเคมี อย่างถูกต้อง และปลอดภัยเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในยุคที่เราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน สารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร หรือการใช้ในชีวิตประจำวัน ล้วนสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้อย่างร้ายแรง

3R กลยุทธ์รักษ์โลก เริ่มต้นง่ายๆ ที่ตัวเรา

ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม การใช้กลยุทธ์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อลดผลกระทบต่อโลกของเรา แต่หากพูดถึงการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ ทีมงานของเราที่ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ช่วยเปลี่ยนแปลงโลก กับการกำจัดกากอุตสาหกรรม อย่างถูกวิธี

ช่วยเปลี่ยนแปลงโลก สิ่งที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตในโรงงานที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยตรง มีทั้งส่วนที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคน กากอุตสาหกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การรับวัตถุดิบ, การผลิต, การตรวจสอบคุณภาพ, การบำบัดมลพิษ, การซ่อมบำรุงเครื่องจักร, จนถึงการรื้อถอน หรือก่อสร้างภายในโรงงาน

วิธีเอาตัวรอดเมื่อเผชิญหน้ากับ แอมโมเนียรั่ว

แอมโมเนียรั่ว สารเคมีที่ฟังดูธรรมดา แต่ซ่อนอันตรายมากมาย ถ้าหากเราเผลอมองข้าม อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติได้ในพริบตา! แอมโมเนียเป็นสารเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท

โรงงานพลังงานสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน

โรงงานพลังงานสะอาด เป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเป็นกลไกหลักในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของเรา ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศ

เผาทำลาย กากแคดเมียม ตามข้อบังคับกฎหมาย

กากแคดเมียม เป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่มีแคดเมียมเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งถือเป็นสารปนเปื้อนที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวังเนื่องจากแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูงและสามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้

กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม “เปลี่ยน” เมื่อโลกเข้าขั้นวิกฤต

กฎหมายกรมโรงงาน และนโยบายต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและจำเป็นต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอย่างรอบคอบ คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุม และจัดการกับโรงงานต่างๆ เพื่อให้การผลิตและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน

Eco Factory อุตสาหกรรมเชิงระบบนิเวศ ก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

ในโลกที่การปกป้องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หรือโรงงานเชิงนิเวศได้กลายมาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการผลิต โรงงานเหล่านี้มีการดำเนินการที่เน้นย้ำไปที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างความดีต่อสังคม เราจะมาพูดถึงว่า Eco Factoryคืออะไร หลักการสำคัญ และประโยชน์ที่มากับการเป็นโรงงานแบบนิเวศ

วิธีเปลี่ยนหลอดไฟ เก่า สู่พลังงานใหม่ รีไซเคิลแสงสู่อนาคต

วิธีเปลี่ยนหลอดไฟ ด้วยวิธีการรีไซเคิล เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดการปล่อยสารพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการขยะพลาสติก ด้วยวิธีการรีไซเคิล

พลาสติกเป็นวัสดุที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งในประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นกว่า 2 ล้าน ตันต่อปี! ถึงแม้พลาสติกจะเป็นวัสดุที่ใช้ง่ายและสะดวกที่สุด แต่รู้หรือไม่ว่าพลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากใช้เวลานานหลายร้อยปี จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง