รถขนส่งขยะ/GARBAGE TRUCK

หลายท่านอาจคุ้นเคยกับการเรียกรถสิบล้อและแยกความแตกต่างระหว่างรถสิบล้อกับรถ ROLL OFF ไม่ถูก วันนี้เราจะมาทำความรู้จักความพิเศษของรถขนขยะ ประเภท ROLL OFF เดี่ยวกัน
     –  เหมาะสำหรับบรรทุกขยะ ขนขยะ ประเภทของแข็ง เนื่องจากมีฝาท้ายเปิดสำหรับเท DUMP ถ้าขนขยะที่เป็นของเหลว จะทำให้รั่วซึมผ่านรอยแยกตรงฝาท้ายได้
     –  ขนขยะ ขนส่งกาก ได้น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 14 ตัน (14,000 กิโลกรัม) ไม่รวมน้ำหนักรถ
     –  สะดวกในการขนย้ายขยะและกากอุตสาหกรรม เนื่องจากมีไฮดรอลิกเลื่อนวาง ROLL OFF BOX บริเวณพื้นที่หน้างานที่ใช้ในการขนย้ายขยะหรือกากของเสียขึ้นรถ
รถ ROLL OFF สำหรับบริการขนส่งกากอุตสาหกรรม มี วอ.8 (ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง) และ GPS  ในการติดตามการขนส่งตั้งแต่ออกจากบริษัทลูกค้าไปจนถึงทีรับกำจัด

GARBAGE-TRUCK