Tag Archives: บริษัทกำจัดขยะอันตราย

บริการรับ กำจัดขยะอันตราย ภาชนะปนเปื้อน กากสี

มุ่งสู่นโยบาย ZERO LANDFILL เนื่องจากปัจจุบันกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวนมาก ซึ่งวิธีการกำจัดส่วนมากในประเทศไทยจะเลือกวิธีการฝังกลบ เพราะง่ายต่อการจัดการ แต่จะดีกวามั้ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนขยะอันตรายให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ ด้วยวิธี 043 ตามที่ได้นำเสนอในข้อมูลข้างต้น ด้วยนโยบายของทาง บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด [...]

ขยะอันตราย คือ?

ขยะอันตราย หรือ ขยะไม่อันตราย พิจารณาจากอะไรตามกฎหมาย? กำหนดโดย “บัญชีรายชื่อ และกระบวนการผลิต” คุณสมบัติ เข้าข่าย “ของเสียอันตราย” ตามกฎหมาย ไวไฟ กัดกร่อน เกิดปฏิกิริยา สารพิษ [...]