Tag Archives: บริษัทกำจัดขยะอันตราย

บริการรับ กำจัดขยะอันตราย ภาชนะปนเปื้อน กากสี

กำจัดขยะอันตราย ให้เป็นพลังงานได้อย่างไร? กำจัดขยะอันตราย (Hazardous Waste) ด้วยวิธีการเผาเพื่อเอาพลังงาน (Burn For Energy Recovery) ด้วย รหัสกำจัด043 เพื่อการฝังกลบขยะศูนย์ อยู่ในรูปให้กลายเป็นประสิทธิภาพที่แท้จริง (CO2) [...]

ขยะอันตราย คือ?

ขยะอันตราย หรือ ขยะไม่อันตราย พิจารณาจากอะไรตามกฎหมาย? กำหนดโดย “บัญชีรายชื่อ และกระบวนการผลิต” คุณสมบัติ เข้าข่าย “ของเสียอันตราย” ตามกฎหมาย ไวไฟ กัดกร่อน เกิดปฏิกิริยา สารพิษ [...]